Federal funds rate

« Back to Glossary Index

Lãi suất liên ngân hàng Fed: mức lãi suất mà các ngân hàng thương mại cho vay qua đêm lẫn nhau.

« Back to Glossary Index
Translate »