Elasticity

« Back to Glossary Index

Độ co giãn: thước đo về sự thay đổi đáp lại của lượng cầu hay lượng cung trước sự thay đổi của một trong những nhân tố ảnh hưởng đến chúng.

« Back to Glossary Index
Translate »