Crowding-out effect

« Back to Glossary Index

Tác động lấn át, tác động chèn ép, tác động hất ra: hiện tượng bù trừ trong tổng cầu xảy ra khi một chính sách tài khóa mở rộng làm tăng lãi suất và kéo theo làm giảm chi tiêu đầu tư.

« Back to Glossary Index
Translate »