Giảng Dạy Kinh Tế Quốc Tế Trong Kỹ Nguyên Cách Mạng 4.0 và Hội Nhập Toàn Cầu

Chủ đề: Giảng Dạy Kinh Tế Quốc Tế Trong Kỹ Nguyên Cách Mạng 4.0 Và Hội Nhập Toàn Cầu

Người trình bày: Nguyễn Hữu Lộc, bộ môn Kinh tế học, khoa Kinh tế

Thời gian: 11g00 – Thứ 4, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: B.1003 Khoa Kinh tế – Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10

Bài trình bày tải tại đây.

Translate »