EVFTA – Xuất khẩu Việt Nam và các rào cản kỹ thuật trong dài hạn

STBI Seminar: EVFTA – Xuất khẩu Việt Nam và các Rào cản Kỹ thuật trong dài hạn

Thời gian: 11:00 – Thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: B1-1001, cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10

Người trình bày: Nguyễn Hữu Lộc (Khoa Kinh Tế, UEH)

Tóm tắt: Bài viết dùng tiếp cận Before-After Approach xét các rào cản kỹ thuật, tác động ngắn hạn, thuận lợi và thách thức cho xuất khẩu Việt Nam sau EVFTA. Phân tích tập trung cho một số sản phẩm thâm dụng lao động. Kết quả cho thấy, dù EVFTA có được những thành tựu ban đầu ở một số thị trường CAP như Hà Lan, Bỉ, Đức và Pháp, các thành tựu này hãy còn khiêm tốn. Xuất khẩu Việt Nam trong dài hạn còn đối diện với nhiều thách thức về rào cản kỹ thuật. Khuyến nghị chính sách cho phát triển xuất khẩu bền vững vào EU bao gồm đầu tư cho công nghệ chế biến, nguồn nhân lực chuyên môn, vấn đề môi trường, bên cạnh việc đầu tư cho phương thức sản xuất khép kín các sản phẩm theo chuẩn cam kết của Hiệp định thế hệ mới.

Bài trình bày

Translate »