Back

[SHBM KTH] Nguy cơ lạm phát quay trở lại và các giải pháp ứng phó

This event has expired

Bộ môn Kinh tế học, khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn để thảo luận về chủ đề “Nguy cơ lạm phát quay trở lại và các giải pháp ứng phó”

Thời gian: 9g00 sáng thứ 6, ngày 23 tháng 7 năm 2021.

Hình thức: Trực tuyến qua Google Meet

Start Time

09:00

23/07/2021

Finish Time

11:00

23/07/2021

Address

Google Meet