[SHBM KTH] Câu chuyện lịch sử về Kinh tế học Vĩ mô

Bộ môn Kinh tế học, khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn để thảo luận về chủ đề “Câu chuyện lịch sử về Kinh tế học Vĩ mô

Người trình bày: Châu Văn Thành

Thời gian: 9g00 sáng thứ 6, ngày 6 tháng 8 năm 2021.

Hình thức: Trực tuyến qua Google Meet

Start Time

09:00

06/08/2021

Finish Time

11:00

06/08/2021

Address

Google Meet

Translate »