Danh sách Giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp học kì cuối 2021

 

KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG
Mã SV Khóa/Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD Email GVHD
31181023611 DH44AE001 Phạm Quỳnh Anh 01/05/2000 Cô Ngô Hoàng Thảo Trang trangnht@ueh.edu.vn
31181024795 DH44AE001 Vũ Tiến Anh 17/05/2000 Cô Nguyễn Thị Bích Hồng hongntb@ueh.edu.vn
31181022312 DH44AE001 Hoàng Thị Minh Anh 16/08/2000 Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh hoangoanh@ueh.edu.vn
31181020558 DH44AE001 Trang Minh Anh 06/09/2000 Thầy Lâm Mạnh Hà lamha@ueh.edu.vn
31181021467 DH44AE001 Nguyễn Lan Anh 31/12/2000 Thầy Nguyễn Hữu Lộc huuloc@ueh.edu.vn
31181021117 DH44AE001 Đặng Ngọc Bảo 20/10/2000 Thầy Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181021479 DH44AE001 Trần Quốc Bửu 25/05/2000 Thầy Trần Bá Thọ batho64@ueh.edu.vn
31181024086 DH44AE001 Nguyễn Thị Bảo Châu 10/05/2000 Thầy Lê Trung Cang ltcang@ueh.edu.vn
31181020091 DH44AE001 Thái Ngọc Anh Chi 09/10/2000 Thầy Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181021084 DH44AE001 Võ Thị Mỹ Duyên 05/01/2000 Cô Nguyễn Thị Bích Hồng hongntb@ueh.edu.vn
31181022166 DH44AE001 Giang Thu Hằng 07/07/2000 Thầy Nguyễn Xuân Lâm lam.nguyen@ueh.edu.vn
31181020310 DH44AE001 Lê Đức Hiếu 22/05/2000 Thầy Trương Thành Hiệp hieptt@ueh.edu.vn
31181021515 DH44AE001 Thẩm Phan Việt Hoa 27/01/2000 Thầy Châu Văn Thành thanhcv@ueh.edu.vn
31181020899 DH44AE001 Võ Hồ Quốc Huy 05/07/2000 Cô Ngô Hoàng Thảo Trang trangnht@ueh.edu.vn
31181021523 DH44AE001 Nguyễn Công Huy 12/06/2000 Thầy Lê Trung Cang ltcang@ueh.edu.vn
31181021932 DH44AE001 Nguyễn Minh Hy 29/10/2000 Thầy Châu Văn Thành thanhcv@ueh.edu.vn
31181021837 DH44AE001 Nguyễn Vĩnh Kỳ 26/02/2000 Thầy Trần Bá Thọ batho64@ueh.edu.vn
31181020707 DH44AE001 Đặng Nguyễn Ngọc Khanh 03/08/2000 Cô Nguyễn Ngọc Hà Trân nnhtran@ueh.edu.vn
31171024335 DH44AE001 Nguyễn Lê Phương Khanh 21/03/1999 Thầy Lâm Mạnh Hà lamha@ueh.edu.vn
31171023619 DH43AE001 Lê Minh Khoa 21/11/1999 Thầy Huỳnh Văn Thịnh thinhhv@ueh.edu.vn
31181022944 DH44AE001 Nguyễn Minh Khuê 06/11/2000 Thầy Châu Văn Thành thanhcv@ueh.edu.vn
31181029006 DH44AE001 Nguyễn Thị Linh Linh 21/02/1999 Thầy Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181020286 DH44AE001 Đinh Trương Tuệ Linh 01/07/2000 Võ Đức Hoàng Vũ vu.vo@ueh.edu.vn
31181021799 DH44AE001 Ngô Ái Linh 01/06/2000 Thầy Nguyễn Xuân Lâm lam.nguyen@ueh.edu.vn
31181024358 DH44AE001 Đỗ Thành Long 07/09/2000 Thầy Nguyễn Xuân Lâm lam.nguyen@ueh.edu.vn
31181020716 DH44AE001 Nguyễn Tấn Minh 29/10/2000 Thầy Trương Thành Hiệp hieptt@ueh.edu.vn
31181020871 DH44AE001 Phạm Nguyễn Bảo Ngân 29/12/2000 Thầy Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181021027 DH44AE001 Trần Dương Tuyết Nghi 10/06/2000 Cô Nguyễn Thị Bích Hồng hongntb@ueh.edu.vn
31181021066 DH44AE001 Ngô Bích Ngọc 17/09/2000 Cô Nguyễn Thị Bích Hồng hongntb@ueh.edu.vn
31181024866 DH44AE001 Lâm Trường Nguyên 25/04/2000 Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh hoangoanh@ueh.edu.vn
31181021201 DH44AE001 Nguyễn Hoàng Khải Nguyên 05/03/2000 Thầy Hồ Quốc Thông thonghq@ueh.edu.vn
31181025778 DH44AE001 Hồ Lê Thái Nhân 08/05/2000 Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh hoangoanh@ueh.edu.vn
31181025112 DH44AE001 Nguyễn Huỳnh Như 18/08/2000 Thầy Nguyễn Hữu Lộc huuloc@ueh.edu.vn
31181025506 DH44AE001 Trần Nam Phúc 07/01/2000 Thầy Nguyễn Thanh Triều trieunt@ueh.edu.vn
31181024802 DH44AE001 Nhỉn Cá Phùng 13/07/2000 Thầy Trần Bá Thọ batho64@ueh.edu.vn
31181021806 DH44AE001 Trần Thiên Phước 29/01/2000 Thầy Nguyễn Xuân Lâm lam.nguyen@ueh.edu.vn
31181023267 DH44AE001 Nguyễn Huỳnh Phượng 22/03/2000 Thầy Nguyễn Hữu Lộc huuloc@ueh.edu.vn
31181029002 DH44AE001 Thun Senghong 24/03/1996 Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh hoangoanh@ueh.edu.vn
31181021396 DH44AE001 Bùi Hồng Sơn 18/04/2000 Thầy Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31171023850 DH43AE001 Vũ Kim Thanh 20/10/1999 Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh hoangoanh@ueh.edu.vn
31181020145 DH44AE001 Lê Ngọc Thanh 01/01/2000 Thầy Nguyễn Hữu Lộc huuloc@ueh.edu.vn
31181025314 DH44AE001 Bùi Thị Hiền Thảo 01/11/2000 Thầy Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181024679 DH44AE001 Phan Bảo Thi 25/08/2000 Thầy Nguyễn Xuân Lâm lam.nguyen@ueh.edu.vn
31161020973 DH44AE001 Trần Bảo Thuận 04/11/1998 Thầy Huỳnh Văn Thịnh thinhhv@ueh.edu.vn
31181023655 DH44AE001 Trần Thị Thanh Thùy 18/01/2000 Thầy Châu Văn Thành thanhcv@ueh.edu.vn
31181025908 DH44AE001 Phạm Trần Thảo Vi 26/04/2000 Thầy Châu Văn Thành thanhcv@ueh.edu.vn
31181022158 DH44AE001 Nguyễn Văn Vương 15/03/2000 Cô Ngô Hoàng Thảo Trang trangnht@ueh.edu.vn
31181020988 DH44AE001 Trần Thị Trúc Vy 26/07/2000 Thầy Nguyễn Hữu Lộc huuloc@ueh.edu.vn

 

KINH TẾ ĐẦU TƯ
Mã SV Khóa/Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD Email GVHD
31181025232 DH44IE003 Đỗ Đức Anh 15/03/2000 Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
31181022184 DH44IE001 Lường Ngọc Quang Anh 01/01/2000 Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
31181025870 DH44IE003 Ngô Quỳnh Anh 05/09/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31171022892 DH43DT001 Đỗ Thị Lan Anh 17/10/1999 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31181021465 DH44IE002 Nguyễn Hải Anh 15/12/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181020061 DH44IE001 Nguyễn Thị Thùy Anh 21/01/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181022539 DH44IE002 Nguyễn Thị Minh Ánh 27/06/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181022214 DH44IE001 Trương Thị Ánh 01/11/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181026027 DH44IE001 Nguyễn Vũ Gia Bảo 08/01/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181020992 DH44IE001 Phùng Ngọc Bảo 27/06/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181022635 DH44IE003 Trần Quốc Bảo 05/06/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181022447 DH44IE002 Hồ Nguyễn Thái Bão 04/02/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181023226 DH44IE002 Trần Thiên Bình 01/10/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181021994 DH44IE001 Nguyễn Thái Bình 30/07/1996 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31171023216 DH43DT003 Nguyễn Bảo An Bình 28/11/1999 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31181022340 DH44IE002 Trịnh Cao Phương Diễm 18/02/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181025409 DH44IE002 Nguyễn Phương Dung 07/07/2000 Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
31181023947 DH44IE003 Lâm Mỹ Dung 02/01/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181022749 DH44IE003 Nguyễn Thuỳ Dung 01/01/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181022346 DH44IE003 Lê Thị Mỹ Duyên 12/06/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181024423 DH44IE002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 06/12/2000 Nguyễn Hoàng Bảo hoangbao@ueh.edu.vn
31181023615 DH44IE002 Võ Kiều Duyên 10/01/2000 Nguyễn Hoàng Bảo hoangbao@ueh.edu.vn
31181023942 DH44IE003 Vũ Lê Mỹ Duyên 26/09/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181025914 DH44IE003 Lưu Tấn Đạt 24/10/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181024862 DH44IE003 Lê Minh Đạt 06/11/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181022123 DH44IE002 Đoàn Hương Giang 28/08/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181023131 DH44IE001 Hoàng Thị Hà Giang 29/06/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181024094 DH44IE002 Nguyễn Hương Giang 30/07/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181022059 DH44IE002 Lê Khả Hải 13/11/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181023619 DH44IE001 Nguyễn Thị Kim Hạnh 19/10/2000 Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
31181023719 DH44IE001 Trần Đức Hạnh 09/11/2000 Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
31181024462 DH44IE003 Tạ Thị Hạnh 19/01/2000 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31171023276 DH43DT003 Võ Thị Hồng Hạnh 02/04/1999 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31181024394 DH44IE001 Hồ Văn Hào 25/02/2000 Đặng Văn Thanh thanhdv@ueh.edu.vn
31181023252 DH44IE003 Hà Thị Hảo 20/10/1999 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181025446 DH44IE001 Nguyễn Thị Ngọc Hân 04/10/2000 Nguyễn Hoàng Bảo hoangbao@ueh.edu.vn
31181024600 DH44IE001 Trần Thị Mỹ Hiền 19/03/2000 Đặng Văn Thanh thanhdv@ueh.edu.vn
31181021697 DH44IE002 Trần Thị Thu Hiền 16/07/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181025459 DH44IE002 Lý Thành Hiếu 20/07/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181025344 DH44IE003 Nguyễn Văn Hiếu 06/01/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181020505 DH44IE001 Lê Thị Hoa 15/04/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181021101 DH44IE001 Đỗ Thị Minh Hoài 23/06/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181024737 DH44IE001 Lê Phạm Bá Học 15/05/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181022125 DH44IE003 Nguyễn Thị Hồng 20/10/2000 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31181023730 DH44IE002 Lê Văn Hùng 23/04/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181022320 DH44IE001 Trương Quốc Huy 29/02/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181023137 DH44IE002 Trần Minh Huy 21/01/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181023041 DH44IE002 Phạm Thị Khánh Huyền 20/02/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181023248 DH44IE003 Đoàn Như Huynh 02/03/2000 Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
31181025812 DH44IE002 Dương Khánh Hưng 26/01/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181022091 DH44IE002 Nguyễn Xuân Hưng 13/02/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181022726 DH44IE002 Huỳnh Thị Thu Hương 04/03/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181025367 DH44IE002 Quách Thị Kim Hương 24/12/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181022343 DH44IE003 Nguyễn Thị Thanh Hương 02/08/2000 Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
31181022847 DH44IE003 Trần Trung Kiên 15/09/2000 Nguyễn Văn Viên viennv@ueh.edu.vn
31181020184 DH44IE003 Trương Mỹ Kim 09/09/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181020157 DH44IE001 Nguyễn Phạm Đan Khanh 03/09/2000 Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
31181023794 DH44IE001 Trần Minh Khuê 14/06/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181022306 DH44IE002 Nguyễn Thị Liên 06/03/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181023908 DH44IE002 Lê Thị Tài Linh 20/10/2000 Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
31181023409 DH44IE003 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/05/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181021319 DH44IE001 Nguyễn Thùy Linh 15/08/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181023175 DH44IE002 Đặng Nguyễn Phương Linh 04/11/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181020063 DH44IE003 Nguyễn Thị Diễm Loan 26/04/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181021286 DH44IE001 Lê Nguyễn Đức Long 20/11/2000 Đặng Văn Thanh thanhdv@ueh.edu.vn
31181025918 DH44IE002 Lâm Hoàng Mi 04/09/2000 Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
31181023188 DH44IE003 Trần Nguyễn Minh Minh 14/04/2000 Nguyễn Hoàng Bảo hoangbao@ueh.edu.vn
31181023152 DH44IE002 Nguyễn Trần Thiên My 14/10/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181023392 DH44IE003 Trần Thị A Na 05/01/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181020203 DH44IE001 Nguyễn Thị Li Na 05/11/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181021106 DH44IE002 Lê Văn Nam 07/12/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181024360 DH44IE001 Trần Thụy Thúy Ngân 24/09/2000 Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
31181023863 DH44IE003 Lê Thanh Ngân 13/03/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181021582 DH44IE002 Nguyễn Phước Ngọc Ngân 23/06/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181023480 DH44IE003 Trần Thị Phương Nghi 13/03/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181023914 DH44IE001 Trần Thục Nghi 01/12/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181023889 DH44IE001 Mai Ngọc Hiếu Nghi 17/11/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181023915 DH44IE003 Nguyễn Thanh Bảo Ngọc 15/08/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181020169 DH44IE001 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 06/02/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181025202 DH44IE003 Lâm Thị Ngọc Nhân 27/12/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181022828 DH44IE003 Nguyễn Long Nhật 06/01/1999 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181023544 DH44IE003 Huỳnh Phúc Thảo Nhi 28/06/2000 Nguyễn Văn Viên viennv@ueh.edu.vn
31181020321 DH44IE003 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/07/2000 Nguyễn Văn Viên viennv@ueh.edu.vn
31181025021 DH44IE003 Đoàn Huỳnh Như 14/10/2000 Nguyễn Văn Viên viennv@ueh.edu.vn
31181024438 DH44IE001 Nguyễn Tấn Phát 11/06/2000 Đặng Văn Thanh thanhdv@ueh.edu.vn
31181024826 DH44IE001 Lê Đặng Gia Phát 01/01/2000 Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
31181024949 DH44IE001 Châu Nhật Phát 17/04/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181021159 DH44IE001 Trần Thị Thu Phương 27/09/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181020088 DH44IE003 Châu Hoài Phương 13/04/2000 Nguyễn Hoàng Bảo hoangbao@ueh.edu.vn
31181021073 DH44IE002 Trịnh Vinh Quang 03/08/2000 Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
31181022961 DH44IE002 Nguyễn Ngọc Quỳnh 07/09/2000 Nguyễn Hoàng Bảo hoangbao@ueh.edu.vn
31181023243 DH44IE003 Ngô Minh Sơn 02/12/1999 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181024446 DH44IE003 Nguyễn Thị Kim Tâm 28/07/2000 Nguyễn Văn Viên viennv@ueh.edu.vn
31181022506 DH44IE001 Nguyễn Anh Tân 28/06/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181023460 DH44IE003 Nguyễn Đình Hoàng Tân 25/01/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181025204 DH44IE003 Nguyễn Lê Ánh Tiên 12/05/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181022240 DH44IE003 Nguyễn Huy Toàn 18/07/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181023285 DH44IE001 Trần Hoài Tố 07/04/2000 Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
31181025789 DH44IE002 Nguyễn Thị Cẩm 11/12/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181025673 DH44IE002 Phạm Tuân 11/01/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181025741 DH44IE001 Đỗ Gia Tùng 03/01/2000 Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
31181025516 DH44IE002 Võ Bích Tuyên 21/01/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181025332 DH44IE003 Đỗ Thị Ngọc Tuyền 04/06/2000 Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
31181021713 DH44IE002 Phạm Thị Thanh Tuyền 11/11/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181022674 DH44IE003 Phan Thị Ánh Tuyết 18/03/2000 Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
31181023070 DH44IE002 Nguyễn Thành Thái 21/03/2000 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31181023773 DH44IE002 Thiều Thị Nhật Thảo 09/08/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181023490 DH44IE002 Trần Hiếu Thảo 20/03/2000 Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
31181021451 DH44IE001 Huỳnh Thu Thảo 16/11/2000 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31181025481 DH44IE001 Trần Tíu Thi 22/03/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181021637 DH44IE001 Phan Thành Thịnh 04/11/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181022992 DH44IE003 Nguyễn Thị Cẩm Thu 06/10/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181021919 DH44IE001 Trịnh Triệu Thuấn 15/04/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181024955 DH44IE002 Lê Thị Bích Thùy 01/03/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181022270 DH44IE001 Trần Thị Thu Thủy 11/03/2000 Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
31181024379 DH44IE003 Phạm Thị Ngọc Thủy 07/09/2000 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31181021219 DH44IE002 Nguyễn Thanh Diễm Thúy 09/11/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181023893 DH44IE001 Bùi Ngọc Thanh Thúy 12/10/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181020307 DH44IE001 Nguyễn Vũ Minh Thư 09/02/2000 Nguyễn Hoàng Bảo hoangbao@ueh.edu.vn
31181022511 DH44IE002 Nguyễn Thị Anh Thư 27/08/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181025388 DH44IE002 Trương Trần Minh Thư 10/01/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181023220 DH44IE002 Nguyễn Hoài Thương 09/04/2000 Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
31181021885 DH44IE003 Hoàng Huỳnh Lê Võ Hương Trà 31/03/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181023962 DH44IE002 Võ Dương Trang 10/08/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181021741 DH44IE001 Lê Nguyễn Minh Trâm 24/11/2000 Đặng Văn Thanh thanhdv@ueh.edu.vn
31181020721 DH44IE001 Võ Huỳnh Bảo Trân 10/05/2000 Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
31181021453 DH44IE002 Nguyễn Thiện Trí 01/12/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181020941 DH44IE003 Phù Hữu Trí 25/03/2000 Hồ Hoàng Anh anh.ho@ueh.edu.vn
31181023830 DH44IE002 Nguyễn Đoàn Phương Trinh 24/09/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181022030 DH44IE001 Bùi Nguyễn Thảo Trúc 25/11/1999 Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
31181021711 DH44IE001 Nguyễn Thiên Thanh Trúc 26/04/2000 Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
31181021673 DH44IE001 Bùi Vũ Thu Uyên 20/12/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181025301 DH44IE002 Lê Thị Thu Uyên 18/10/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181021897 DH44IE002 Nguyễn Ngọc Lan Uyên 10/12/2000 Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
31181021787 DH44IE003 Phùng Ngọc Vân 13/12/2000 Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
31181020808 DH44IE003 Huỳnh Ngọc Vân 09/01/2000 Nguyễn Hoàng Bảo hoangbao@ueh.edu.vn
31181024042 DH44IE001 Nguyễn Thị Thùy Vân 17/03/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181022742 DH44IE001 Huỳnh Nguyễn Tường Vi 11/02/2000 Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
31181024471 DH44IE003 Võ Tường Vy 27/07/2000 Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
31181025118 DH44IE002 Hồ Thanh Vy 02/09/2000 Nguyễn Hoàng Bảo hoangbao@ueh.edu.vn
31181021276 DH44IE001 Nguyễn Lê Phương Vy 25/08/2000 Nguyễn Hoàng Bảo hoangbao@ueh.edu.vn
31181025742 DH44IE002 Phạm Thị Thúy Vy 03/02/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181022791 DH44IE003 Nguyễn Thị Như Ý 15/05/2000 Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
31181023238 DH44IE002 Nguyễn Hải Yến 11/08/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31181025485 DH44IE002 Nguyễn Thị Hải Yến 14/07/2000 Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn

 

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Mã SV Khóa/Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD Email GVHD
31181025828 DH44AB001 Lê Trang Anh 27/01/2000 Hoàng Văn Việt viet.hoangvan@ueh.edu.vn
31181021081 DH44AB001 Nguyễn Gia Bảo 04/05/2000 Hoàng Văn Việt viet.hoangvan@ueh.edu.vn
31181023022 DH44AB001 Nguyễn Quốc Bảo 10/08/2000 Hoàng Văn Việt viet.hoangvan@ueh.edu.vn
31181021695 DH44AB001 Nguyễn Phạm Gia Bảo 29/02/2000 Phùng Thanh Bình khanhnam@ueh.edu.vn
31181023014 DH44AB001 Nguyễn Minh Châu 02/07/2000 Hồ Quốc Thông thonghq@ueh.edu.vn
31181021905 DH44AB001 Chu Nguyễn Quốc Đạt 12/08/2000 Hoàng Văn Việt viet.hoangvan@ueh.edu.vn
31181024430 DH44AB001 Lý Tiến Đạt 16/09/2000 Hoàng Văn Việt viet.hoangvan@ueh.edu.vn
31181025993 DH44AB001 Trương Gia Hân 12/10/2000 Nguyễn Tấn Khuyên nguyentankhuyen@ueh.edu.vn
31181020867 DH44AB001 Lê Mỹ Hân 13/11/2000 Phạm Khánh Nam khanhnam@ueh.edu.vn
31181024396 DH44AB001 Bùi Thanh Hiền 03/02/2000 Lê Thanh Loan loanlt@ueh.edu.vn
31181021795 DH44AB001 Trần Hoàng 06/04/2000 Lê Thanh Loan loanlt@ueh.edu.vn
31181024342 DH44AB001 Trần Thái Hoàng 05/08/2000 Phạm Khánh Nam khanhnam@ueh.edu.vn
31181020498 DH44AB001 Đỗ Duy Khoa 21/03/2000 Võ Đức Hoàng Vũ vu.vo@ueh.edu.vn
31181025646 DH44AB001 Mai Phương Lam 22/05/2000 Võ Đức Hoàng Vũ vu.vo@ueh.edu.vn
31181024513 DH44AB001 Hỏa Thịnh Lĩnh 01/10/2000 Phạm Khánh Nam khanhnam@ueh.edu.vn
31181024936 DH44AB001 Huỳnh Đức Lộc 30/05/2000 Phạm Khánh Nam khanhnam@ueh.edu.vn
31181022861 DH44AB001 Nguyễn Hoàng Minh 02/07/2000 Nguyễn Hữu Dũng nhdung@ueh.edu.vn
31181023483 DH44AB001 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 26/04/2000 Lê Thanh Loan loanlt@ueh.edu.vn
31181026041 DH44AB001 Lưu Vũ Thành Nhân 05/02/2000 Võ Đức Hoàng Vũ vu.vo@ueh.edu.vn
31181025032 DH44AB001 Đỗ Nguyễn Diệp Tâm Như 04/07/2000 Phạm Khánh Nam khanhnam@ueh.edu.vn
31181022910 DH44AB001 Hồ Minh Phát 06/02/2000 Nguyễn Tấn Khuyên nguyentankhuyen@ueh.edu.vn
31181021609 DH44AB001 Nguyễn Hồng Phúc 12/12/2000 Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
31181021121 DH44AB001 Đỗ Trịnh Gia Phương 01/12/2000 Nguyễn Hữu Dũng nhdung@ueh.edu.vn
    Hoàng Ngọc Oanh Phương   Nguyễn Hữu Dũng nhdung@ueh.edu.vn
31181024547 DH44AB001 Võ Thiện Tuấn 22/08/2000 Lê Thanh Loan loanlt@ueh.edu.vn
31181024864 DH44AB001 Hồ Minh Thành 02/09/2000 Lê Thanh Loan loanlt@ueh.edu.vn
31181023036 DH44AB001 Huỳnh Thanh Thảo 08/04/2000 Trần Tiến Khai khaitt@ueh.edu.vn
31181023102 DH44AB001 Huỳnh Ngọc Thi 21/11/2000 Trần Tiến Khai khaitt@ueh.edu.vn
    Nguyễn Quốc Thịnh   Hồ Quốc Thông thonghq@ueh.edu.vn
31181025455 DH44AB001 Trần Dương Hoài Thu 02/08/2000 Nguyễn Hữu Dũng nhdung@ueh.edu.vn
31181021093 DH44AB001 Nguyễn Hữu Thuận 10/08/2000 Võ Đức Hoàng Vũ vu.vo@ueh.edu.vn
31181022740 DH44AB001 Nguyễn Thị Thanh Thủy 12/08/2000 Nguyễn Ngọc Vinh vinhspb@ueh.edu.vn
31181021640 DH44AB001 Nguyễn Ngọc Minh Thủy 31/08/2000 Võ Đức Hoàng Vũ vu.vo@ueh.edu.vn
31181024488 DH44AB001 Dương Thị Minh Thúy 01/01/2000 Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
31181023493 DH44AB001 Lê Khả Thương 06/04/2000 Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
31181023566 DH44AB001 Trần Thị Hoài Thương 26/09/2000 Trần Tiến Khai khaitt@ueh.edu.vn
31181023571 DH44AB001 Nguyễn Thị Minh Trang 11/11/2000 Nguyễn Ngọc Vinh vinhspb@ueh.edu.vn
31181024837 DH44AB001 Hà Kiều Trâm 01/01/2000 Nguyễn Tấn Khuyên nguyentankhuyen@ueh.edu.vn
31181022764 DH44AB001 Phan Thị Kiều Trinh 15/03/2000 Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
31181022018 DH44AB001 Trần Vũ Văn 19/11/1997 Hồ Quốc Thông thonghq@ueh.edu.vn
31181021681 DH44AB001 Nguyễn Việt Yến Vi 26/04/2000 Nguyễn Ngọc Vinh vinhspb@ueh.edu.vn
31181024133 DH44AB001 Ngô Ngọc Khánh Vy 21/09/2000 Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn

 

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
Mã SV Khóa/Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD Email GVHD
31181022369 DH44NS001 Hoàng Thị Vân Anh 17/12/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181021354 DH44NS001 Cao Hải Anh 10/02/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181022173 DH44NS001 Mai Thị Kiều Anh 31/05/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181024759 DH44NS001 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 28/09/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181025664 DH44NS001 Tạ Quỳnh Trâm Anh 04/10/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181020660 DH44NS001 Trịnh Bảo Châu 10/10/2000 Nguyễn Thị Trường Hân nguyenthitruonghan@ueh.edu.vn
31181022132 DH44NS001 Nguyễn Thị Linh Chi 12/11/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181020181 DH44NS001 Lê Thị Nhành Diệu 20/04/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181022684 DH44NS001 Nguyễn Lê Mỹ Duyên 03/03/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181020122 DH44NS001 Đinh Nữ Hà Giang 04/05/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181021233 DH44NS001 Đoàn Thị Hương Giang 29/07/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181024883 DH44NS001 Phạm Trịnh Quỳnh Giao 07/01/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181020891 DH44NS001 Lưu Bái Hanh 12/03/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181023003 DH44NS001 Nguyễn Liễu Hạnh 10/01/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181022846 DH44NS001 Lê Thị Thúy Hằng 10/07/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181021235 DH44NS001 Phạm Thị Hằng 20/03/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181020833 DH44NS001 Nguyễn Thái Hòa 15/02/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181025872 DH44NS001 Trần Gia Hùng 19/03/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181022957 DH44NS001 Lê Trần Thu Huyền 22/01/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181021371 DH44NS001 Lê Minh Huyền 09/09/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181023734 DH44NS001 Nguyễn Như Huỳnh 04/05/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181024519 DH44NS001 Trần Thị Quỳnh Hưng 02/08/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181022205 DH44NS001 Trần Thị Thanh Hương 02/08/2000 Nguyễn Thị Trường Hân nguyenthitruonghan@ueh.edu.vn
31181022156 DH44NS001 Phạm Thọ Kiêm 23/12/2000 Nguyễn Thị Trường Hân nguyenthitruonghan@ueh.edu.vn
31181020765 DH44NS001 La Gia Kiến 01/01/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181024433 DH44NS001 Phan Vũ Khải 14/08/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181020666 DH44NS001 Lâm Tuyết Linh 19/10/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181023074 DH44NS001 Trần Thị Cẩm Linh 28/08/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181021248 DH44NS001 Trương Ngọc Loan 07/02/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181025196 DH44NS001 Nguyễn Minh Lộc 26/07/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181020671 DH44NS001 Huỳnh Ngọc Trúc Ly 12/10/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181025959 DH44NS001 Lê Phương Mai 15/11/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181022386 DH44NS001 Lê Thị Thu Mây 10/11/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181020909 DH44NS001 Phan Hải Minh 16/12/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181022977 DH44NS001 Đoàn Thị Thúy Ngân 01/01/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181021325 DH44NS001 Lê Ngọc Bảo Ngân 13/06/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181022940 DH44NS001 Nguyễn Đặng Kim Ngân 26/11/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181021849 DH44NS001 Bùi Giang Thùy Ngân 23/05/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181020536 DH44NS001 Nguyễn Hiếu Ngọc 19/11/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181021327 DH44NS001 Vũ Ngọc Thanh Nguyên 21/02/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181021853 DH44NS001 Trương Minh Nguyệt 18/09/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181022352 DH44NS001 Trần Thị Nhân 02/09/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181020681 DH44NS001 Nguyễn Hoài Yến Nhi 17/03/2000 Đặng Thu Hương dangthuhuong@ueh.edu.vn
31181020611 DH44NS001 Viên Quỳnh Thục Nhi 02/01/2000 Đặng Thu Hương dangthuhuong@ueh.edu.vn
31181022969 DH44NS001 Hà Yến Nhi 10/11/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181022909 DH44NS001 Võ Thị Nhi 07/07/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181021110 DH44NS001 Doãn Thị Như 15/01/2000 Đặng Thu Hương dangthuhuong@ueh.edu.vn
31181025384 DH44NS001 Lương Thị Ý Như 10/03/2000 Đặng Thu Hương dangthuhuong@ueh.edu.vn
31181023395 DH44NS001 Dương Thị Tú Oanh 22/08/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181025940 DH44NS001 Lâm Nguyên Phát 14/07/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181022932 DH44NS002 Lê Thị Thanh Phú 12/04/2000 Nguyễn Thị Trường Hân nguyenthitruonghan@ueh.edu.vn
31181021332 DH44NS002 Trần Quang Phúc 16/03/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181021862 DH44NS002 Hồ Thị Kim Phương 07/03/2000 Đặng Thu Hương dangthuhuong@ueh.edu.vn
31181026001 DH44NS002 Nguyễn Nhất Phương 21/08/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181023430 DH44NS002 Nguyễn Nhật Quyên 10/04/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181021260 DH44NS002 Hà Thị Quỳnh 14/04/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181025869 DH44NS002 Trần Trúc Quỳnh 05/12/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181024847 DH44NS002 Nguyễn Văn Tài 26/02/2000 Châu Hoài Bảo chauhoaibao@ueh.edu.vn
31181020984 DH44NS002 Bùi Hoàng Duy Tân 27/08/2000 Hồ Trần Quốc Hải hotranquochai@ueh.edu.vn
31181021781 DH44NS002 Nguyễn Ngọc Trung Tiến 16/12/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181024707 DH44NS002 Trần Trung Tín 01/10/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181025636 DH44NS002 Nguyễn Minh Thái 29/06/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181020925 DH44NS002 Nguyễn Ngọc Mai Thanh 23/01/2000 Hồ Trần Quốc Hải hotranquochai@ueh.edu.vn
31181023397 DH44NS002 Dương Trần Thảo 26/09/2000 Hồ Trần Quốc Hải hotranquochai@ueh.edu.vn
31181021266 DH44NS002 Nguyễn Thị Kim Thảo 12/08/2000 Hồ Trần Quốc Hải hotranquochai@ueh.edu.vn
31181025341 DH44NS002 Mai Phạm Phương Thảo 29/08/2000 Nguyễn Thị Trường Hân nguyenthitruonghan@ueh.edu.vn
31181024007 DH44NS002 Trần Thị Bảo Thuận 19/05/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181025346 DH44NS002 Mai Thị Thanh Thúy 09/04/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181021876 DH44NS002 Nguyễn Tín Ánh Thư 16/05/2000 Châu Hoài Bảo chauhoaibao@ueh.edu.vn
31181024543 DH44NS002 Trương Diệp Anh Thư 22/08/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181022626 DH44NS002 Lê Minh Thư 25/08/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181024716 DH44NS002 Lý Bảo Thư 20/08/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181026020 DH44NS002 Trần Mai Thương 14/01/2000 Châu Hoài Bảo chauhoaibao@ueh.edu.vn
31181021342 DH44NS002 Nguyễn Ngọc Đan Thy 22/06/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181023982 DH44NS002 Bùi Thị Thùy Trang 10/05/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181023960 DH44NS002 Lê Thị Thùy Trang 04/10/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181021740 DH44NS002 Trần Nguyễn Thùy Trang 27/02/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181021889 DH44NS002 Trần Nguyễn Khánh Trân 18/07/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181023829 DH44NS002 Phù Tiểu Trân 08/03/2000 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31181022799 DH44NS002 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 10/02/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181024639 DH44NS002 Phan Thị Thanh Trúc 13/08/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31171020842 DH44NS002 Lê Doãn Trung 03/04/1999 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181023274 DH44NS002 Lê Thị Thảo Trường 08/02/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181024389 DH44NS002 Nguyễn Thị Minh Uyên 25/02/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181025674 DH44NS002 Đỗ Ngọc Thu Uyên 30/10/2000 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31181025302 DH44NS002 Phạm Thu Uyên 12/05/2000 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31181023871 DH44NS002 Nguyễn Hữu Thục Uyên 27/02/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181022583 DH44NS002 Trần Thị Khánh Vân 17/04/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181022446 DH44NS002 Nguyễn Thị Vân 08/06/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181024995 DH44NS002 Nguyễn Thúy Vi 02/10/2000 Châu Hoài Bảo chauhoaibao@ueh.edu.vn
31181022996 DH44NS002 Trần Thị Tuyết Viên 10/04/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181023926 DH44NS002 Nguyễn Thế Vinh 14/10/2000 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31181023791 DH44NS002 Trương Nam Vương 18/02/2000 Châu Hoài Bảo chauhoaibao@ueh.edu.vn
31181022975 DH44NS002 Trịnh Bích Vy 05/06/2000 Thái Trí Dũng tridung@ueh.edu.vn
31181022963 DH44NS002 Nguyễn Thuỳ Vy 22/06/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181025054 DH44NS002 Vũ Thúy Vy 29/01/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181024516 DH44NS002 Trương Nguyễn Lan Vy 10/12/2000 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
31181025407 DH44NS002 Trần Thị Khả Ý 02/09/2000 Trần Đình Vinh dinhvinh3@ueh.edu.vn
31181024045 DH44NS002 Đồng Xuân Yến 03/03/2000 Hồ Trần Quốc Hải hotranquochai@ueh.edu.vn
31181020160 DH44NS002 Ngô Thị Hoàng Yến 12/11/2000 Trần Thu Vân tranthuvan62@ueh.edu.vn
31181022292 DH44NS002 Nguyễn Thị Hải Yến 10/07/1999 Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn

 

THẨM ĐỊNH GIÁ
Mã SV Khóa/Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD Email GVHD
31161025819 DH44TG001 Trần Lan Anh 06/11/1998 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181026006 DH44TG002 Dương Văn Anh 26/08/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181023501 DH44TG002 Đào Thị Vân Anh 16/11/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181025799 DH44TG001 Đoàn Hà Kỳ Anh 09/09/2000 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31181024839 DH44TG001 Phạm Thị Trâm Anh 01/02/2000 Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
31181024214 DH44TG002 Tô Thị Kiều Anh 04/04/2000 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181024204 DH44TG003 Đinh Thị Vân Anh 07/10/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181022492 DH44TG001 Nguyễn Xuân Gia Bảo 18/04/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181023614 DH44TG002 Nguyễn Thị Thanh Bình 27/05/2000 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31161021308 DH43TG002 Nguyễn Như Bình 24/10/1998 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181021364 DH44TG002 Nguyễn Quốc Cường 02/11/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181020620 DH44TG001 Võ Thị Minh Châu 25/09/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181020690 DH44TG001 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 10/04/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181023877 DH44TG001 Phạm Phương Dung 14/03/2000 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181025809 DH44TG002 Hà Thị Lan Dung 23/04/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181025944 DH44TG002 Nguyễn Thị Tiểu Duyên 05/08/2000 Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
31181025525 DH44TG002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/05/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181021490 DH44TG001 Nguyễn Thái Dương 02/01/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181024150 DH44TG003 Hồ Thị Đào 26/01/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31171024510 DH44TG002 Nguyễn Phước Đạt 16/09/1999 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181025379 DH44TG001 Lâm Hữu Nguyễn Đạt 17/01/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181024589 DH44TG002 Lê Bá Đồng 26/10/2000 Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
31171023604 DH43TG003 Lê Hoàng Đủ 22/12/1999 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181022997 DH44TG003 Lê Thị Thu 29/06/2000 Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
31181022397 DH44TG002 Trần Thị Nguyệt 20/10/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181024189 DH44TG002 Lê Thị Thu Hằng 17/02/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181021152 DH44TG001 Phạm Lê Ngọc Hân 06/07/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181021829 DH44TG002 Lê Gia Hân 05/03/2000 Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
31181023407 DH44TG003 Phan Ái Hân 22/05/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31171023279 DH44TG003 Mai Thanh Hân 25/08/1999 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181025310 DH44TG002 Trịnh Thị Mỹ Hoàng 14/06/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181022880 DH44TG001 Nguyễn Khánh Hoàng 28/04/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181023227 DH44TG003 Phạm Văn Hoàng 17/01/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181024511 DH44TG003 Trần Nguyên Duyên Hợp 28/11/2000 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181021522 DH44TG001 Lê Trung Huy 11/04/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181021734 DH44TG003 Lâm Thế Kiệt 30/11/2000 Nguyễn Quỳnh
Hoa
nqhoa@ueh.edu.vn
31171021341 DH43TG001 Nguyễn Thị Mỹ Khanh 17/06/1999 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181022727 DH44TG001 Từ Vy Thiệu Khuê 26/08/2000 Nguyễn Quỳnh
Hoa
nqhoa@ueh.edu.vn
31181022884 DH44TG003 Nguyễn Ngô Hoàng Lan 10/10/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31171022870 DH43TG003 Phan Quang Lâm 19/08/1998 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181021554 DH44TG002 Vũ Đức Linh 17/11/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181023952 DH44TG002 Phó Ngọc Hoài Linh 14/08/2000 Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
31181023187 DH44TG001 Lê Thế Linh 10/11/2000 Nguyễn Quỳnh
Hoa
nqhoa@ueh.edu.vn
31181023208 DH44TG003 Nguyễn Thị Linh 18/05/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181023816 DH44TG003 Tô Nhật Linh 29/04/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181025270 DH44TG001 Doãn Trần Ngọc Linh 25/11/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181023886 DH44TG002 Văn Hoàng Khánh Linh 01/01/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181022546 DH44TG002 Lương Thị Hồng Loan 11/07/2000 Nguyễn Quỳnh
Hoa
nqhoa@ueh.edu.vn
31181023745 DH44TG002 Lê Huy Long 17/09/2000 Nguyễn Quỳnh
Hoa
nqhoa@ueh.edu.vn
31181024672 DH44TG001 Nguyễn Hoàng Long 27/02/2000 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31171023752 DH43TG003 Phạm Nguyên Long 19/06/1999 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181024967 DH44TG001 Chế Khánh Ly 31/10/2000 Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
31181023197 DH44TG002 Lê Đoàn Thảo Ly 08/03/2000 Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
31181023269 DH44TG003 Lê Thị Trúc Mai 26/12/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181023067 DH44TG002 Nguyễn Thị Gia Miền 28/11/2000 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31181024980 DH44TG003 Chiêu Ngọc Minh 29/03/2000 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31181024027 DH44TG001 Nguyễn Văn Minh 01/04/2000 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181021845 DH44TG001 Đặng Phạm Gia My 14/02/2000 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181023094 DH44TG003 Trần Thị Ngọc Nga 27/06/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181021701 DH44TG001 Lê Ngọc Tuyết Ngân 30/04/2000 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31181022145 DH44TG003 Ninh Thị Ngân 14/11/2000 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31181022135 DH44TG001 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 18/08/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181020824 DH44TG001 Lâm Kim Ngân 18/09/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181024401 DH44TG001 Võ Thảo Nghi 19/01/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181024723 DH44TG003 Trần Thị Thanh Ngọc 07/06/2000 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31181023934 DH44TG003 Nguyễn Thị Kim Ngọc 27/11/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181020606 DH44TG001 Nguyễn Thành Nguyên 20/04/2000 Nguyễn Kim
Đức
ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181023300 DH44TG002 Võ Chí Nguyên 15/8/2000 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181021936 DH44TG003 Bùi Mỹ Nhân 16/10/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181025061 DH44TG002 Lê Tấn Phát 13/09/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181023280 DH44TG001 Nguyễn Thế Phong 16/02/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181022813 DH44TG002 Nguyễn Lê Mai Phương 14/02/2000 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31181022181 DH44TG001 Vũ Minh Quang 10/08/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181021614 DH44TG003 Lê Hữu Quang 22/03/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181022704 DH44TG001 Trần Hữu Quang 04/01/2000 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181024704 DH44TG003 Nguyễn Văn Quân 09/10/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181020829 DH44TG001 Nguyễn Minh Quân 13/09/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181022505 DH44TG003 Nguyễn Huy Ngọc Quỳnh 25/07/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181022946 DH44TG002 Châu Thị Như Quỳnh 16/06/2000 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31171022823 DH43TG001 Võ Trần Diễm Quỳnh 17/05/1999 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31141021539 DH40TG001 Ân Hồng Sơn 17/12/1995 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181021344 DH44TG001 Phan Trần Mạnh Tiến 11/06/2000 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31181024587 DH44TG001 Phạm Anh 18/07/1999 Nguyễn Thị Tuyết
Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
31181021273 DH44TG001 Phan Đức Tuấn 06/02/2000 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31181022738 DH44TG003 Trương Thị Thanh Thanh 27/06/2000 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181020326 DH44TG003 Vũ Đức Thành 29/01/2000 Nguyễn Thị Tuyết
Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
31181025637 DH44TG002 Trịnh Đình Thế 09/05/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181021035 DH44TG003 Trần Mỹ Thuận 21/05/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181023433 DH44TG002 Trần Thị Diễm Thúy 24/03/2000 Nguyễn Thị Tuyết
Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
31181022817 DH44TG003 Nguyễn Lệ Thúy 18/02/2000 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181020225 DH44TG002 Phan Thị Thanh Trà 05/08/2000 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31181024309 DH44TG003 Lê Thị Trang 22/09/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181024319 DH44TG002 Phạm Thị Trang 25/06/2000 Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
31181023106 DH44TG002 Nguyễn Thị Thanh Trâm 06/03/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181024137 DH44TG001 Nguyễn Mộc Quế Trâm 22/10/2000 Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
31181022974 DH44TG003 Phan Thị Thanh Trâm 08/09/2000 Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
31181022763 DH44TG001 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm 20/02/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
31181020960 DH44TG001 Nguyễn Minh Triển 04/03/2000 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31181022036 DH44TG002 Võ Văn Trường 21/06/1995 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt@ueh.edu.vn
31181021004 DH44TG001 Dương Phạm Mỹ Uyên 19/08/2000 Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
31181021688 DH44TG001 Vũ Hoàng Bảo Vy 15/11/2000 Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
31181023659 DH44TG001 Nguyễn Hoàng Đan Vy 12/01/2000 Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
31181021716 DH44TG003 Nguyễn Tường Vy 29/12/2000 Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn

 

BẤT ĐỘNG SẢN
Mã SV Khóa/Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD Email GVHD
31181024046 DH44BD002 Phạm Tuấn Anh 29/04/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181021083 DH44BD001 Huỳnh Anh Cường 06/04/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181021097 DH44BD001 Thới Minh Chiến 01/02/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181024732 DH44BD001 Ngàn Thị Mỹ Chinh 13/05/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181023306 DH44BD002 Nguyễn Trần Anh Chương 09/10/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181022131 DH44BD002 Vũ Thị Diệp 18/07/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181025526 DH44BD002 Vương Kim Duyên 14/03/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181024998 DH44BD002 Nguyễn Thị Thùy Dương 10/10/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181023375 DH44BD001 Thái Anh Trang Đài 26/09/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181025704 DH44BD002 Nguyễn Trần Hồng Đào 29/09/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181022519 DH44BD002 Nguyễn Thành Đạt 18/10/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181022632 DH44BD001 Nguyễn Trần Hải Đoan 19/05/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31171021576 DH43BD001 Phan Văn Đức 04/05/1999 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181021501 DH44BD002 Phạm Minh Đức 10/01/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181022903 DH44BD001 Huỳnh Võ Hương Giang 07/05/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181024186 DH44BD002 Dương Thị Thu 09/07/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181021504 DH44BD001 Vũ Thị Anh 24/06/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181024151 DH44BD001 Nguyễn Trần Nhật Hạ 24/10/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181022808 DH44BD001 Trần Thị Mỹ Hạnh 15/01/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181023200 DH44BD002 Phạm Thị Hằng 29/05/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181022140 DH44BD001 Bùi Thị Minh Hằng 19/12/2000 Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
31181023621 DH44BD001 Nguyễn Thị Ngọc Hân 25/07/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181022349 DH44BD001 Nguyễn Thị Thúy Hiền 26/02/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181021014 DH44BD002 Trần Minh Hiếu 31/08/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181023669 DH44BD001 Trương Vỹ Hiếu 16/12/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181022296 DH44BD002 Trần Thị Quỳnh Hoa 04/08/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181023225 DH44BD001 Ngô Nguyễn Khánh Hòa 11/12/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181026004 DH44BD001 Phương Thị Huệ 26/05/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181024798 DH44BD002 Nguyễn Văn Hùng 09/10/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181022498 DH44BD001 Trương Xuân Nhật Huy 28/03/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181025429 DH44BD001 Lê Lương Mỹ Huyền 04/04/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181022279 DH44BD001 Nguyễn Thị Phương Huyền 26/03/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181023214 DH44BD002 Nguyễn Đôn Kha 06/11/1999 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181024048 DH44BD001 Trần Quang Khải 25/02/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181025873 DH44BD001 Lê Vĩnh Khang 28/11/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181025472 DH44BD002 Phạm Đăng Khiêm 24/01/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181023142 DH44BD001 Nguyễn Hoàng Khôi 17/01/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181024740 DH44BD002 Vũ Thị Ngọc Lan 31/01/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181022779 DH44BD002 Nguyễn Duy Lâm 08/09/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181023527 DH44BD001 Lê Trần Phương Liên 12/08/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181024512 DH44BD002 Nguyễn Thị Trúc Linh 25/09/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181024773 DH44BD001 Lê Văn Lợi 27/01/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181024754 DH44BD002 Lê Khánh Ly 29/05/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31171021024 DH43BD001 Nguyễn Thế Phương Nam 21/03/1999 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181024999 DH44BD002 Nguyễn Triều Nam 04/07/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181024466 DH44BD001 Nguyễn Ngọc Bảo Nghiêm 27/01/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181023540 DH44BD002 Cao Nguyễn Bảo Ngọc 04/07/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181024601 DH44BD002 Dương Thị Như Ngọc 22/03/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181020774 DH44BD001 Vương Nhật Nguyên 12/03/2000 Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
31181020002 DH44BD001 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 14/02/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181021075 DH44BD001 Nguyễn Yến Nhi 18/10/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181022703 DH44BD002 Nguyễn Thùy Nhung 28/08/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181021805 DH44BD002 Phạm Ngọc Quỳnh Như 26/07/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181021119 DH44BD001 Tô Lê Hoài Như 09/09/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181023052 DH44BD001 Trần Trương Tâm Như 21/01/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181025753 DH44BD001 Hồ Tấn Phát 09/02/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181023636 DH44BD002 Nguyễn Phan Nhật Phong 12/09/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181024164 DH44BD001 Nguyễn Lê Hồng Phúc 30/08/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181023242 DH44BD001 Hồ Hoàng Phương 24/02/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181025480 DH44BD001 Lê Thị Cẩm Phương 20/10/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181021865 DH44BD001 Trang Trần Minh Quang 04/07/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31171022741 DH44BD001 Nguyễn Ngọc Sơn 11/01/1999 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181022190 DH44BD002 Cao Văn Tiến 19/11/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181022009 DH44BD002 Huỳnh Tấn Tiến 23/11/1997 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181025856 DH44BD002 Dương Thị Cẩm 02/10/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181023108 DH44BD002 Trần Minh Tuấn 29/09/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181024869 DH44BD002 Trương Thị Sơn Tuyền 04/12/1999 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181024268 DH44BD002 Trần Kỳ Thanh 09/09/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181021265 DH44BD002 Phạm Mai Thành 26/07/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181020317 DH44BD002 Nguyễn Thị Hiếu Thảo 26/04/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181022196 DH44BD001 Lê Đức Thắng 14/10/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181023972 DH44BD002 Nguyễn Minh Thông 15/10/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181022610 DH44BD001 Phan Vũ Thư 08/03/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181020247 DH44BD002 Lê Anh Thư 03/11/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181025226 DH44BD001 Nguyễn Thị Anh Thư 29/12/1999 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181022938 DH44BD001 Trần Thanh Thư 20/07/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181024786 DH44BD002 Vũ Nguyễn Quỳnh Thư 19/05/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181023512 DH44BD002 Trần Thị Ngọc Thương 30/08/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181024279 DH44BD002 Nguyễn Phan Ngọc Trang 19/07/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31181025980 DH44BD002 Nguyễn Kiều Trang 01/01/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181022290 DH44BD002 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 09/04/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181025586 DH44BD001 Nguyễn Thùy Trang 19/06/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181021220 DH44BD002 Nguyễn Thị Bích Trâm 31/01/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181025585 DH44BD002 Hồ Thị Ngọc Trân 06/10/1999 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181025300 DH44BD001 Nguyễn Phạm Bảo Trân 01/01/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181022430 DH44BD002 Lê Minh Trí 04/04/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181023107 DH44BD002 Lê Khánh Trình 26/11/1999 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181024123 DH44BD002 Nguyễn Minh Trọng 24/08/2000 Đỗ Hữu Luật luatdh@ueh.edu.vn
31171021597 DH44BD001 Võ Công Trung 22/11/1999 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181025537 DH44BD001 Võ Thế Trung 04/04/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31171021249 DH44BD001 Nguyễn Như Ý 16/10/1999 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
31181020191 DH44BD002 Phạm Thị Như Ý 18/03/2000 Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
Translate »