Back

Cuộc thi “Nhà Kinh tế trẻ UEH” năm 2018

Mục đích:

Giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ UEH” năm 2018 dành cho sinh viên (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) được tổ chức nhằm biểu dương thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên, và tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên xuất sắc đại diện Trường tham gia các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, cấp Bộ và cấp Quốc gia.

Yêu cầu:

Giải thưởng phải phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên và nội dung Chương trình đào tạo của Trường.

Giải thưởng đảm bảo tác động tích cực đối với việc học tập chính khóa của sinh viên, tạo môi trường thi đua học tập nghiên cứu, tăng số lượng và chất lượng đề tài nghiên cứu của sinh viên để tương xứng với quy mô đào tạo của Trường. Giải thưởng phải được triển khai rộng khắp đến toàn bộ sinh viên Trường và thu hút giảng viên Trường tham gia hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Ban chỉ đạo:

1. GS. TS. Nguyễn Trọng Hoài Phó Hiệu trưởng Trưởng ban
2. TS. Trần Mai Đông Trưởng P. QLKH – HTQT Phó ban
3. ThS. Nguyễn Thiện Duy Trưởng P. CTCT Thành viên
4. ThS. Hoàng Tuyết Anh Giám đốc Thư viện Thành viên
5. Đ/c Dương Minh Mẫn Bí thư Đoàn trường Thành viên

Ban tổ chức:

1. PGS. TS. Trần Tiến Khai Phó trưởng P. QLKH – HTQT Trưởng ban
2. ThS. Đặng Thị Bạch Vân Trưởng B. HT-NCKH – QHQT Phó ban
3. ThS. Vũ Minh Hà P. QLKH – HTQT Thành viên
4. TS. Nguyễn Phúc Cảnh Phó B.HT – NCKH – QHQT Thành viên

Các sinh viên là thành viên, cộng tác viên của Ban học tập – Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế Đoàn trường, Ban học tập Đoàn các khoa là thành viên Ban tổ chức.

Hồ sơ tham gia xét giải thưởng

Bước 1: Đăng ký online thông tin tham gia giải thưởng tại đây Hạn chót: hết ngày 15/03/2018

Bước 2: Hạn chót: hết ngày 27/03/2018.

  • Sinh viên nộp trực tiếp về: Ban HT-NCKH- QHQT Đoàn Trường Phòng B109 | Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10 | ht-nckh@ueh.edu.vn
    • 02 quyển báo cáo toàn văn
    • Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu NCKHSV A)
  • Sinh viên gửi file nén đến mail: bht.nktt.2018.ueh@gmail.com 01 file nén lưu 04 file gồm:
    • File Toàn văn đề tài (.pdf)
    • File Phiếu đăng ký dự thi (.doc/ .docx; theo mẫu NCKHSVA);

Sinh viên bắt buộc thực hiện Bước 1 trước khi gửi Hồ sơ tham dự Giải thưởng ở Bước 2.
Trong trường hợp sinh viên thực hiện đề tài có nhu cầu sử dụng Thư viện Sau Đại học, sinh viên hoàn tất Bước 1 trước ngày 10/02/2017 để Ban Học tập – Đoàn trường hỗ trợ.

Tải thể lệ

Tải phiếu đăng ký

Tải mẫu bìa