Back

Thư mời tham gia khảo sát

Thân gửi các bạn Sinh viên K45 & K46 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM!

Nhóm nghiên cứu Khoa Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM thân mời các bạn tham gia khảo sát và thực hiện thí nghiệm cho đề tài nghiên cứu về lao động và việc làm mà nhóm đang thực hiện.

Mục đích nghiên cứu:

Nghiên cứu khảo sát và phân tích lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên trước khi tốt nghiệp.

Nội dung nghiên cứu:

Tham gia vào nghiên cứu này, chúng tôi sẽ hỏi các bạn một số dữ liệu cá nhân thông qua các câu hỏi trực tiếp hoặc gián tiếp. Chúng tôi sẽ thu thập và phân tích các loại dữ liệu thông qua phiếu khảo sát và trò chơi như sau:

    • Các câu hỏi liên quan đến nhân khẩu học;
    • Các câu hỏi liên quan đến sự hiểu biết về nhận thức cơ hội kinh doanh;
    • Quyết định trong các trò chơi (còn gọi là thí nghiệm kinh tế học).

Nghiên cứu này cần các bạn tham gia trong vòng 45 phút để hoàn thành.

Chi trả:

Tham gia vào nghiên cứu, các bạn sẽ được trả thù lao dựa vào các quyết định được đưa ra trong quá trình chơi trò chơi. Mức thù lao trung bình mỗi người chơi nhận được là 200.000 đồng. Đây là mức trung bình, số tiền thực tế bạn nhận được có thể thấp hơn hoặc cao hơn số này.

Bảo mật thông tin:

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo mật nghiêm ngặt và chỉ được sử dụng cho mục đích học thuật trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không tiết lộ tên hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng nào của bạn.

Chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao sự tham gia của bạn. Chúng tôi thân mời các bạn vào đường link bên dưới (hoặc quét mã QR) để đăng ký tham gia khảo sát theo từng khung giờ nhất định.

Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào, các bạn vui lòng liên hệ Ms. Trần Thanh Trúc qua email tructran.ncs2019011@st.ueh.edu.vn hoặc SĐT 0983979723.

Link đăng ký: https://forms.gle/ZycWc8usCWTnHSTN9

Translate »