Hoàng Văn Việt

Quá trình đào tạo

 •  2004: Cử nhân - Kinh tế Phát triển
 •  2007: Thạc sĩ - Quản trị Kinh doanh & Marketing
 •  2019: Tiến sỹ - Kinh tế Phát triển

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu chiến lược phát triển Trung tâm Dừa Đồng Gò tỉnh Bến Tre.

  2021|Đề tài cấp tỉnh|Chủ nghiệm

 • Fostering the positive linkages between trade and sustainable development (TRADE4SD

  2021|Đề tài nghiên cứu cấp quốc tế: Horizon2020, European Commission|Thành viên, Trưởng nhóm nghiên cứu tại Việt Nam.

 • Nghiên cứu phát triển khung phân tích đo lường năng lực cạnh tranh cấp quận

  2020|Đề tài thành phố| Chủ nhiệm.

 • Nghiên cứu phát triển khung phân tích so sánh tối ưu (Benchmarking) về năng suất và phát triển bền vững ngành gỗ

  2018|Đề tài nghiên cứu cấp quốc tế: International Labor Organization, the United Nations |Chủ nhiệm.

 • Understanding Food Value Chains and Network Dynamics (Valumics).

  2021|Đề tài nghiên cứu cấp quốc tế: Horizon2020, European Commission |Thành viên, Trưởng nhóm nghiên cứu tại Việt Nam.

 • Food quality for sustainability and health (STRENGTH2FOOD)

  2020|Đề tài nghiên cứu cấp quốc tế: Horizon2020, European Commission |Thành viên, Trưởng nhóm nghiên cứu tại Việt Nam..

 • Understanding food consumer behaviour to enhance the competitiveness of Vietnam’s Fruit Sector: A Choice Experiment Approach

  2017|Đề tài nghiên cứu cấp quốc tế: University of Newcastle

 • Adding Value to the Vietnamese Agri-food Sector

  2017|Đề tài nghiên cứu cấp quốc tế: Newton Institutional Links, British Council |Thành viên.

 • Comparative Advantages of Alternative Crops: A Comparison Study in Ben Tre Province.

  2017|Đề tài nghiên cứu hàn lâm cấp trường |Chủ nghiệm.

 • Các yếu tố quyết định đến liên kết trong nông nghiệp: Nghiên cứu tiếp cận định tính và định lượng tại Việt Nam.

  2017|Đề tài nghiên cứu cấp bộ |Chủ nghiệm.

 • Assessing the comparative advantage of agricultural exports in Vietnam.

  2016|Đề tài nghiên cứu hàn lâm cấp trường| Chủ nghiệm.

 • Nghiên cứu chiến lược phát triển thị trường bưởi da xanh tỉnh Bến Tre và phân tích hàm cầu trái cây

  2016|Đề tài cấp tỉnh| Chủ nghiệm

 • Phân tích chuỗi giá trị bưởi Da Xanh tỉnh Bến Tre

  2014|. Đề tài cấp trường |Chủ nghiệm

 • Phân tích chuỗi giá trị dừa tỉnh Bến Tre

  2011|Đề tài cấp tỉnh|Thành viên.

 • CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 • Are Certified Supply Chains More Socially Sustainable? A Bargaining Power Analysis

  2020|Journal of Agricultural

 • Do Food Quality Schemes and Net Price Premiums Go Together?.

  2020 | Journal of Agricultural

 • Economic Spill-Over of Food Quality Schemes on Their Territory

  2020|Journal of Agricultural

 • Foodmiles: The Logistics of Food Chains Applied to Food Quality Schemes.

  2020|Journal of Agricultural

 • Investigating the Agricultural Competitiveness of ASEAN Countries

  2020|Journal of Economic Studies.

 • PDO Phu Quoc Fish Sauce in Vietnam

  2019|In Sustainability of European Food Quality Schemes, Springer, Cham.

 • PGI Buon Ma Thuot Coffee in Vietnam

  2019|In Sustainability of European Food Quality Schemes, Springer, Cham.

 • Measuring the Economic, Environmental, and Social Sustainability of Short Food Supply Chains.

  2019|Sustainability.

 • The Dynamics of Agricultural Intra-Industry Trade: A Comprehensive Case Study in Vietnam.

  2019| Structural Change and Economic Dynamics.

 • Comparative Advantages of Alternative Crops: A Comparison Study in Ben Tre, Mekong Delta, Vietnam

  2019|AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics.

 • Investigating the Evolution of Agricultural Trade Specialization in Transition Economies: A Case Study from Vietnam

  2018|The International Trade Journal.

 • Assessing the agricultural trade complementarity of the Association of Southeast Asian Nations countries

  2018| Agricultural Economics.

 • Agricultural Competitiveness of Vietnam by the RCA and the NRCA Indices, and Consistency of Competitiveness Indices

  2017|AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics

 • Assessing the Agricultural Competitive Advantage by the RTA index: A Case Study in Vietnam.

  2017|AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics.

 • Value chain analysis and competitiveness assessment of Da Xanh Pomelo Sector in Ben Tre, Vietnam

  2015|Asian Social Science.

 • Analyzing financial benefits of the value chain of Ben Tre Da Xanh Pomelo sector

  2014|Journal of Science (in Vietnamese).

 • Diversifying export markets for Ben Tre Da Xanh Pomelo sector.

  2014|Journal of Development and Integration (in Vietnamese).

 • Estimate of Financial Benefits from Value Chain of Ben Tre Coconut

  2013|Journal of Economic Development (in Vietnamese)

Sidebar
Translate »