Châu Văn Thành

Quá trình đào tạo

 • 1987: Cử nhân - Kế hoạch hóa Kinh tế Quốc dân - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 1995: Thạc sĩ - Kinh tế Phát triển - Viện Khoa học Xã hội (ISS), Đại học Erasmus, Hà Lan

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Giáo trình Kinh tế Phát triển

  2007 - Nguyễn Trọng Hoài và nhóm tác giả

 • Quản lý nền kinh tế mở - Mô hình EB-IB

  1999 - 2006 - Châu Văn Thành

 • Tài liệu tham khảo Kinh tế Vĩ mô

  1998 - Nhóm tác giả thuộc Bộ môn Kinh tế học

 • Tóm tắt Kinh tế Vĩ mô Cơ bản

  2004 - Châu Văn Thành

 • Tài liệu các môn học Kinh tế Vĩ mô, Phát triển Kinh tế Đông và Đông Nam Á, và Chính sách phát triển

  Cập nhật hàng năm. Đăng tải trên trang web: www.fetp.edu.vn

 • Hướng dẫn tóm tắt về Kinh tế học Vĩ mô - Những điều Các nhà Quản lý, Các nhà Điều hành và Sinh viên cần biết

  Sách biên dịchh - 2007 - David A. Moss - \"A Concise Guide to Macroeconomics – What Managers, Executives, and Students Need to Know\" - Harvard Business School Press

 • Kinh tế vĩ mô - Sổ tay hướng dẫn cho quyển Kinh tế học vĩ mô của N Gregory Mankiw

  John Fernald - Sách biên dịch - xuất bản lần thứ 4, Câu hỏi ôn tập và gợi ý trả lời (chương 1 đến chương 19)

 • Kinh tế Vĩ mô, Tóm tắt các chương

  Sách biên dịch - 2006 - Paul Krugman

 • Các Nguyên lý của Kinh tế học Vĩ mô

  2012 - Sách biên dịch - Chủ biên - N. Gregory Mankiw

 • Nguồn gốc tăng trưởng: Phân tích kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986-96

  Châu Văn Thành và Trần Võ Hùng Sơn, 1998

 • Ba điều không tương thích và chính sách nào cho Việt Nam

  2008

 • Lạm phát và tăng trưởng – Bài học gì cho tầm nhìn dài hạn

  2008

 • Thị trường tài chính và chu kỳ kinh tế

  2008

 • Tự do hóa tài khoản vốn, tấn công tiền tệ và các cuộc khủng hoảng

  2008

 • Việt Nam-Tỷ giá cố định hay thả nổi?

  2010

 • Nợ công, nợ nước ngoài và khủng hoảng tài chính

  2011

 • Giảm phát và bẫy thanh khoản

  2012

 • Giảm gói nới lỏng định lượng và chính sách tỷ giá Đông Á

  2014

 • RMB có đang thách thức USD để trở thành tiền tệ số 1 thế giới?

  2014

 • Chính sách tiền tệ ở các nước thị trường mới nổi và đang phát triển

  2015

 • Khủng hoảng tài chính và bài học qua các chu kỳ dòng vốn

  2015

Sidebar
Translate »