Back

Working Paper Series 2017

 1. Công nghệ, Bất bình đẳng và Độc quyền mới (Châu Văn Thành)
 2. Đánh giá tác động của chính sách của chính phủ Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp lên các SMEs được thụ hưởng ở TPHCM – Một số kết quả sơ bộ (Nguyễn Khánh Duy & Nguyễn Thị Hoàng Oanh)
 3. Investigating agricultural intra-industry trade – A comprehensive case study in Vietnam (Hoàng Văn Việt)
 4. Entrepreneurship and economic growth along stages of development (Đỗ Hoàng Minh)

Working Paper Series 2016

 1. Cooperation under risk and ambiguity (Pham Khanh Nam et al)
 2. Flood insurance market in Vietnam: Challenging but potentially profitable (Phung Thanh Binh et al)
 3. Intergeneration mobility of earnings and income among sons and daughters in Vietnam (Dang Dinh Thang)
 4. Ảnh hưởng của việc chấm dứt gói QE3 đến kinh tế Mỹ và Châu Á (Trần Bá Thọ)
 5. Ngang bằng lãi suất và câu chuyện Fed thắt chặt tiền tệ – tăng lãi suất (Châu Văn Thành)
 6. Sử dụng nguyên tắc cam kết (và tính nhất quán) trong nghệ thuật gây ảnh hưởng (Thái Trí Dũng)
 7. The determinants of self-medication: Evidence from urban Vietnam (Dang Dinh Thang and Nguyen Trong Hoai)
 8. Quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp: Thúc đẩy tăng năng suất thay cho lợi nhuận (Trương Quang Hùng)
 9. Quasi-experimental evidence on the political impacts of education in Vietnam (Dang Dinh Thang)
 10. Human resource management practices and firm outcomes: evidence from Vietnam (Dang Dinh ThangThai Tri DungVu Thi Phuong and Tran Dinh Vinh)
 11. Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý nhà nước về đất đai (Nguyễn Quỳnh Hoa)
 12. Xây dựng mô hình thẩm định giá đất hàng loạt cho địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (Nguyễn Quỳnh Hoa và Nguyễn Hồng Dương)
 13. Nâng cấp lợi thế cạnh tranh quốc gia Việt Nam trong thị trường AEC (Nguyễn Hữu Lộc)

Working Paper Series 2013

 1. Not a destiny: Ethnic diversity and redistribution reexamined. (Ho Hoang Anh)