tamvt-s

Vo Thanh Tam

STUDY JOURNEY

 • 2014 –  Master | Public Policy | Fulbright Economics Teaching Program – University of Economics Ho Chi Minh City | Đề tài: “Nghiên cứu tác động của di cư lao động đến chất lượng cuộc sống của những người cao tuổi còn ở lại: nghiên cứu tại một số huyện của tỉnh Long An.”
 • 2009 – Bachelor | Human Resource Management | University of Economics Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

 • “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2018 – 2023.” | 2018 – 2019 | Industry level
 • “Tư vấn – Xây dựng đề án nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại TPHCM: huyện Củ Chi và Hóc Môn” | 2016 – 2018 | Industry level
 • “Social Network and Getting a Job: Case of several universities in Ho Chi Minh City.” | 2016 – 2017 | University level
 • “Tư vấn – Xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Khánh Hoà” | 2010 – 2012 | Industry level
 • “Nghiên cứu tác động kinh tế xã hội của chính sách cấm lưu hành xe ba bánh đến đời sống của người dân TP.HCM.” | 2009 – 2010 | Ministry level
 • “Nghiên cứu sinh kế cho lao động nhập cư tại TP.HCM.” | 2008 – 2009 | Ministry level

Research papers published locally

Research papers published globally

Conferences

 • “Investigating Intellectual Capital: The Role of Intellectual Property Rights Reform in Vietnam.” | 2019 | International Conference on “Intellectual Capital, Knowledge Management and Organizational Learning”
 • “Xây dựng khung phân tích trình độ kỹ năng cho nguồn nhân lực doanh nghiệp.” | 2019 | Conference name: “Năng lực lao động của công nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: thực tế và tương lai”
 • “Bài học kinh nghiệm, xu hướng đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho lao động trong bối cảnh công nghiệp 4.0.” | 2019 | Conference name: “Năng lực lao động của công nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: thực tế và tương lai”
 • “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh.” | 2019 | Conference name: “Năng lực lao động của công nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: thực tế và tương lai”
 • “Vai trò của phong cách lãnh đạo chuyển đổi trong việc tạo động lực làm việc cho người lao động.” | 2019 | Conference name: “Năng lực lao động của công nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: thực tế và tương lai”
 • “Xây dựng chỉ số phát triển bền vững địa phương cấp tỉnh: Tình huống vùng kinh tế trọng điểm phía nam.” | 2019 | Conference name: “Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh”
 • “Những hiểu biết về cấu trúc thu nhập hưu trí và nhận xét cho Việt Nam” | 2019 | Conference name: “Cải cách chính sách Bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam: tác động và đề xuất”
 • “Is the gap between the demand for qualifications and skills and workers’ ability to meet the requirements? Empirical evidence in Ho Chi Minh city.” | 2019 | VBER Conference
 • “Entrepreneurship and Economic Growth Along Stages of Development” | 2017 | The Connect-Us Conference (CuC) 
 • “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo khi áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến tại UEH” | 2017 | University of Economics Ho Chi Minh City Conference
 • “Thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và những cơ hội, thách thức của sinh viên UEH” | 2017 | University of Economics Ho Chi Minh City Conference
 • “Các yếu tố ảnh hưởng đến các kênh tuyển dụng trực tuyến đến sinh viên năm cuối trường ĐH Kinh tế TPHCM” | 2016 | University of Economics Ho Chi Minh City Conference

Coursebooks and materials

Translate »