vinhtd-s

Tran Dinh Vinh

STUDY JOURNEY

 • 1985 – Bachelor | Labor Economics | University of Economics Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

Completed research projects

 • “Xây dựng định biên bộ máy quản lý của công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiến.” | 2019 | Organization level
 • “Cải cách tiền lương cho khu vực hành chánh sự nghiệp và lực lượng vũ trang.” | 2019 | Ministry level
 • “Xây dựng hệ thống trả lương – công ty TNHH 1 thành viên cây xanh TP.HCM.” | 2018 | Organization level
 • “Xây dựng chương trình đào tạo ngành QLNNL.” | 2014 | University level
 • “Hiện đại hóa,công nghiệp hóa Nông nghiệp – Nông thôn Tỉnh Bình Phước.” | 2005 | Province level
 • “Xây dựng phương án phân phối thu nhập Trường ĐHKT.” | 1994 | University level
 • “Xây mức lương tối thiểu Việt Nam.” | 1992 | Ministry level

Research papers published globally

 • “Human Resource Management Practices and Firm outcomes Evidence From Viet Nam.” | 2018 | ISSN

Conferences

 • “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo khi áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến tại UEH.” | 2017 | Conference name: “Nâng cao chất lượng đào tạo khi áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến tại UEH”

Coursebooks and materials

 • Dân số học | 2000 | University of Economics Ho Chi Minh City Publishing House
Translate »