thotb-s

Tran Ba Tho

STUDY JOURNEY

 • 1996 – Master | Economics | University of Economics Ho Chi Minh City |
 • 1986 – Bachelor | Prices | University of Economics Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

Completed research projects

 • “Thực trạng ngành CN điện tử VN – Lợi thế cạnh tranh và các giải pháp.” | 2019 | School level
 • “Vai trò và giải pháp về nguồn vốn đối với tăng trưởng kinh tế VN.” | 2018 | School level
 • “Ảnh hưởng của việc chấm dứt gói QE3 đến kinh tế Mỹ và Châu Á.” | 2017 | School level
 • “Nhận xét về nội dung và phương pháp giảng dạy môn Kinh tế học” | 2017 | School level

Research papers published locally

 • “Vai trò – giải pháp nguồn nhân lực đối với tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam.” | 2019 | Journal name: “Công thương”
 • “Đánh giá vai trò của khoa học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.” | 2019 | Journal name: “Tài chính”
 • “Tình hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam – Nhân tố ảnh hưởng – Giải pháp | 2018 | Journal name: “Khoa học quản lý và Kinh tế” – Đại học Huế
 • “Phân tích thực trạng phát triển ngành mía đường Việt Nam.” | 2001 | Journal name: “Phát triển kinh tế TP.HCM”
 • “Phân tích tình hình phát triển ngành cao su Việt Nam.” | 2001 | Journal name: “Phát triển kinh tế TP.HCM”

Coursebooks and materials

 • “Giáo trình kinh tế vi mô 1” | 2013 | Publisher name: “Kinh tế TP.HCM”
 • “Tài liệu ôn thi Cao học Kinh tế học | 2011 | Publisher name: “Kinh tế TP.HCM”
 • “Sách tham khảo Bài tập kinh tế vĩ mô” | 1998 | Publisher name: “Thống kê” 
 • “Sách tham khảo Kinh tế vi mô” | 1997 | Publisher name: “Thống kê”
 • “Sách tham khảo bài tập Kinh tế vi mô | 1996 | Publisher name: “Thống kê”
Translate »