oanhnth-s

Nguyen Thi Hoang Oanh

STUDY JOURNEY

 • 2011 – Master | Development Economics | Vietnam – Netherlands Programme for M.A in Development – University of Economics Ho Chi Minh City | Topic: “The effects of capital structure on firms’ performance – the case of listed companies in Ho Chi Minh City.”
 • 2006 – Bachelor | Economics | Foreign Trade University Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

 • “Giải pháp liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong việc giải quyết việc làm cho sinh viên học sinh Sau khi tốt nghiệp.” | 2019 – 2020 | University level
 • “Sector Innovation Capacity in Vietnamese Enterprises: Spillover effects from Research and Development (R&D), Foreign Direct Investment (FDI) and Trade.” | 2018 – 2019 | University level
 • “Xây dựng kho dữ liệu điểm đến tích hợp trong việc phát triển du lịch thông minh cho tỉnh Vĩnh Long” | 2018 – 2019 | University level
 • “Xây dựng phương pháp thống kê và đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.” | 2018 – 2019 | University level
 • “Giải pháp đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long” | 2016 – 2018 | Province level
 • “Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nấm bào ngư tại tỉnh Vĩnh Long.” | 2016 – 2017 | University level
 • “Chế biến và bảo quản sản phẩm có độ hoạt động của nước thấp từ nguyên liệu cá lóc nuôi của tỉnh Vĩnh Long.” | 2015 – 2017 | Province level
 • “Xây dựng chiến lược kinh doanh gạo cho Công ty TNHH SX TM Phước Thành IV” | 2014 | University level

Research papers published locally

 • “Sản xuất và sử dụng vật liệu không nung.” | 2020 | Journal name: “Con số & Sự kiện”
 • “Innovative capacity in Micro, Small and Medium Enterprises: Review of international articles on empirical research.” | 2020 | Journal name: “Khoa Học” –  Đại học Mở TP.HCM
 • “Lý thuyết tổ chức ngành – mô hình cấu trúc, vận hành và kết quả thị trường: Sự phát triển và hướng nghiên cứu tiếp theo.” | 2020 | Journal name: “Phát triển và Hội nhập”
 • “Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nấm bào ngư: Thực trạng và giải pháp tại tỉnh Vĩnh Long.” | 2020 | Journal name: “Công Thương”
 • “Marketing kỹ thuật số: Tại sao các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao mức đầu tư thực hiện?” | 2019 | Journal name: “Phát triển và Hội nhập”
 • “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: Giải pháp bền vững cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khi gia nhập TPP.” | 2016 | Journal name: “Phát triển và Hội nhập”

Research papers published globally

 • “Determinants of Firms’ Total Factor Productivity in Manufacturing Industry in Vietnam: An Approach of a Cross-Classified Model.” | 2019 | Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) Special Issue 
 • “Sector Innovation Capacity in Vietnamese Enterprises: Spillover effects from Research and Development (R&D), Foreign Direct Investment (FDI) and Trade.” | 2018 | Asian Conference on Business and Economic Studies (ACBES)
 • “Investment in Human Capital and Labor Productivity in Southern Key Economic Zone: An Application of Propensity Score Matching Method.” | 2013 | Journal of Economics Development (JED) 

Conferences

Coursebooks and materials

Translate »