hongntb-s

Nguyen Thi Bich Hong

STUDY JOURNEY

 • 2007 – Master | Development Economics | Vietnam – Netherlands Programme for M.A in Development, University of Economics, Ho Chi Minh City | Topic: “Determinants of tourism demand for domestic tourists in Ba ria – Vung Tau province”
 • 2004 – Bachelor | Development Economics | University of Economics Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

Completed research projects

 • “Lý thuyết tìm kiếm việc làm: ảnh hưởng của vốn xã hội lên hành vi tìm việc.” | 2020 – 2021 | University level
 • “Phân tích tác động của chiến lược rao giá đến thời gian bán nhà. Nghiên cứu trường hợp thị trường nhà ở riêng lẻ tại khu vực TP.HCM.” | 2017 – 2018 | University level
 • “Các yếu tố tác động đến giá bất động sản tại TP.Hồ Chí Minh, dự báo xu hướng và giải pháp phát triển bền vững .” | 2018 | City level
 • “Lược khảo các lý thuyết nghiên cứu liên quan đến bong bóng bất động sản, các chỉ tiêu đo lường bong bóng giá nhà ở: nghiên cứu tình huống tại thị trường bất động sản TP.HCM.” | 2016 | University level
 • “Nghiên cứu thông tin cơ bản về nhà ở tại Việt Nam – chất và lượng cung cầu nhà ở tại những khu vực trung tâm của Vùng đô thị TP.HCM và tỉnh Bình Dương” | 2014 | JICA Organization – Nikken Sekkei Research Institute – Urban Renaissance Linkage Company

Research papers published locally

 • “Kiểm định sự ảnh hưởng của tâm lý kỳ thị đối với hành vi người mua nhà: Nghiên cứu trên thị trường nhà ở Việt Nam.” | 2019 | Journal name: “Nghiên cứu Kinh tế”
 • “Lý thuyết tìm kiếm: Tác động của kỳ vọng lên hành vi người mua nhà.” | 2019 | Journal name: “Kinh tế & Phát triển”
 • “Lý thuyết tìm kiếm của người mua nhà: Ảnh hưởng của căn nhà đang ở lên quyết định của người mua nhà.” | 2018 | Journal name: “Tài chính và Marketing”
 • “Lý thuyết tìm kiếm của người mua trên thị trường nhà ở: Tác động của tâm lý lo sợ thua lỗ lên hành vi người mua nhà.” | 2018 | Journal name: “Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á”
 • “Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản tại TP.HCM.” | 2018 | Journal name: “Kinh tế và Phát triển”
 • “Xác định thực trạng giá thị trường căn hộ tại khu vực TP.HCM.” | 2018 | Journal name:”Tài chính và Marketing”

Research papers published globally

 • “The role of listing price strategies on the probability of sale of a house: evidence from Vietnam.” | 2020 | Real Estate Management and Valuation

Conferences

 • “Testing stigma effect on housing market in Vietnam.” | 2019 | International Conference on Econometrics and statistical methods – Applications in economics and finance (ESM-AEM)
 • “The Role of Listing Price Strategies on the Probability of Sale for house: Evidence in Vietnam.” | 2019 | Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES) 
Translate »