Tuyển dụng thực tập sinh về khai thác dữ liệu

Thông báo của Trung tâm Dữ liệu – Phân tích kinh tế UEH v/v tuyển dụng thực tập sinh về khai thác dữ liệu với nhiệm vụ chính là Khai thác và hỗ trợ dữ liệu cho giảng viên và người học UEH. Thời gian làm việc 1 năm (03/2019 – 03/2020).

Thông tin chi tiết theo file đính kèm: Recruit internship data operator – VI

Blog Attachment
Translate »