[Seminar 30-05-2017] Giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu Kinh tế bậc đại học như thế nào?

Địa điểm: Hội trường H001, 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Thời gian: 13.00 – 14.30 thứ 3 ngày 30/05/2017

Thành phần tham dự: Nhóm giảng dạy PPNC khoa Kinh tế

Buổi tọa đàm sẽ tập trung thảo luận đề cương môn PPNC Kinh tế cho bậc đại học. Nội dung thảo luận sẽ tập trung vào mục đích, kết quả học tập kỳ vọng, nội dung môn học và phương pháp giảng dạy. Nhóm cũng sẽ thảo luận việc lồng ghép, kết nối nội dung môn PPNC với các môn học khác, hoạt động khác trong chương trình đào tạo, ví dục các cuộc thi nghiên cứu của sinh viên.

Translate »