Kết quả học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017

Khoa Kinh tế chúc mừng các bạn sinh viên của khoa đã đạt được Học bổng Khuyến khích Học tập và Học bổng Hỗ trợ Học tập UEH Học kỳ đầu năm 2017. Danh sách đính kèm Danh sách sinh viên đạt điểm..

Học bổng Hỗ trợ học tập Khoa Kinh tế

Các bạn sinh viên thân mến, Khoa Kinh tế đã có nhiều hoạt động gây quỹ khuyến học nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính. Bất cứ khi nào các bạn sinh viên có nguyện..

JHU & UEH Seminar on Economic Development in Vietnam

On March 20th of 2017, students from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS-JHU) and UEH School of Economics and the Vietnam – Netherlands Programme together joined in a brown-bag seminar on Economic Development in Viet..

New UEH campus designed

UEH will build a new campus at the 15th functional plot, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, South of Ho Chi Minh City

Chia sẻ hình ảnh thời sinh viên

Thân gửi các anh chị cựu sinh viên và các bạn sinh viên khoa Kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP.HCM   Khoa Kinh tế (Kinh tế phát triển, Kế hoạch – Vật giá – Lao động, Nông nghiệp và Phát triển..

Vietnamese Center at UEH Joins the EfD Network

On February 8th, three new centers have been accepted to join the EfD network. The three newcomers to the EfD network are: University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam; Centre for Research on the Economics of Climate, Food, Energy, and Environment, (..

Translate »