2 Giảng viên Khoa Kinh tế tham gia ban ISO-UEH

Vào ngày 14/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã ban hành Quyết định số 1576/QĐ-ĐHKT-TCHC về việc thành lập Ban ISO-UEH, trong đó, khoa Kinh tế có 2 giảng viên tham gia là TS. Nguyễn Quỳnh ..

Đề cương môn học – Học kỳ cuối 2017

Theo thời khóa biểu dự kiến, học kỳ cuối năm 2017. MÔN HỌC MÃ LHP THỨ GIỜ HỌC GĐ HỌ TÊN GV (LMS) Kinh tế công 17C13010104201 2 17g45-21g10 B410 Trần Thu Vân Phương pháp nghiên cứu kinh tế 17C1301010501 2 12g45-1..

Chào mừng TS. Lê Thanh Loan gia nhập khoa Kinh tế!

Tiến sĩ Lê Thanh Loan tham gia đội ngũ nghiên cứu và giảng dạy của bộ môn Kinh tế Môi trường, Nông nghiệp và Tài nguyên của Khoa Kinh tế từ ngày 01/06/2017. TS. Loan nhận bằng tiến sĩ Kinh tế môi trường..

Kết quả giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ UEH 2017

Khoa Kinh tế xin chúc mừng các bạn sinh viên sau đây đã đạt giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ UEH 2017 (theo Quyết định số 1360/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế T..

Translate »