Chào mừng TS. Lê Thanh Loan gia nhập khoa Kinh tế!

Tiến sĩ Lê Thanh Loan tham gia đội ngũ nghiên cứu và giảng dạy của bộ môn Kinh tế Môi trường, Nông nghiệp và Tài nguyên của Khoa Kinh tế từ ngày 01/06/2017. TS. Loan nhận bằng tiến sĩ Kinh tế môi trường..

Kết quả giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ UEH 2017

Khoa Kinh tế xin chúc mừng các bạn sinh viên sau đây đã đạt giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ UEH 2017 (theo Quyết định số 1360/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế T..

Kết quả học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017

Khoa Kinh tế chúc mừng các bạn sinh viên của khoa đã đạt được Học bổng Khuyến khích Học tập và Học bổng Hỗ trợ Học tập UEH Học kỳ đầu năm 2017. Danh sách đính kèm Danh sách sinh viên đạt điểm..

Học bổng Hỗ trợ học tập Khoa Kinh tế

Các bạn sinh viên thân mến, Khoa Kinh tế đã có nhiều hoạt động gây quỹ khuyến học nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính. Bất cứ khi nào các bạn sinh viên có nguyện..