[Job opportunity] Junior Researcher

  Location: Ho Chi Minh City Report to: Principle Investigators Background The research team at the Environment for Development in Vietnam (EfD-Vietnam) has recently developed an ambitious research agenda on the urban environment which includes a pro..

Cuộc thi “Nhà Kinh tế trẻ UEH” năm 2018

Mục đích: Giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ UEH” năm 2018 dành cho sinh viên (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) được tổ chức nhằm biểu dương thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018, ..

Translate »