[03-08-2017] Họp Hội đồng khoa học khoa Kinh tế

– Thời gian: 13g30 thứ năm ngày 03/8/2017 – Địa điểm: phòng họp H001 – Nội dung: (1) Góp ý cho thuyết minh đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 đợt 2 (2) Góp ý chương trình đào tạo thạc ..

Khóa bồi dưỡng kinh tế vĩ mô ứng dụng

Sáng ngày 3/7/2017 tại phòng A210, Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM đã tổ chức buổi khai giảng khóa bồi dưỡng ngắn hạn “Kinh tế Vĩ mô Ứng dụng: Nền tảng cho Phân tích Kinh tế và Nghiên cứu Cơ bả..