[STBI-24-12-2016]. Mô hình tăng trưởng xanh Đồng bằng Sông Cửu Long: Khung phân tích và Chính sách lựa chọn

bởi GS.TS Nguyễn Trọng Hoài và cộng sự

11:30 am, Thứ Năm, 24-12-2015
Hội trường H.001, Khoa Kinh tế UEH

Nội dung

Tăng trưởng đang là một xu hướng cho tăng trưởng và phát triển toàn cầu, trong đó nhấn tầm quan trọng của yếu tố đảm bảo cân bằng môi trường tự nhiên và sinh thái. Nghiên cứu về chủ đề này, vì vậy, nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách công. Trong bài trình bày này, nhóm tác giả nghiên cứu tập trung vào xây dựng khung phân tích và đề ra lựa chọn chính sách thực tế cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long ở Việt Nam về khía cạnh tăng trưởng xanh.

Người trình bày

GS. Nguyễn Trọng Hoài hiện là Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM. Các lĩnh vực nghiên cứu và xuất bản của GS. Hoài gồm có tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng trưởng xanh, kinh tế học sức khỏe và các chủ đề khác liên quan đến kinh tế phát triển.

Translate »