[STBI-17-08-2017] Ước lượng quy mô nền kinh tế ngầm: Kết quả, phương pháp và cách tiếp cận

Phạm Minh Tiến

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển

Email: phamtienidr@ueh.edu.vn

Thời gian: Thứ năm, 11h ngày 17 tháng 8 năm 2017

Địa điểm: Phòng H001. Khoa Kinh Tế. 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận. TP.HCM

Tóm tắt:

Kinh tế ngầm là một vấn đề mang tính toàn cầu. Sự hiện diện của kinh tế ngầm là quy luật tất yếu, tồn tại song song với nền kinh tế chính thức như một thực tế của cuộc sống, bất kể trình độ phát triển của nền kinh tế (Schneider & Enste, 2000). Việc xác định quy mô kinh tế ngầm là một nhiệm vụ khó khăn và thách thức vì nó không thể được quan sát trực tiếp, do đó độ lớn của nó phải được ước tính (Williams & Schneider, 2016). Chính sự phúc tạp và khó đo lường của kinh tế ngầm mà hiện nay trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận và ước lượng khác nhau. Kết quả ước lượng quy mô kinh tế ngầm của các nghiên cứu này cũng khác nhau đáng kể. Vậy, đâu là nguyên nhân của sự khác biệt này? Nghiên cứu này sẽ giải đáp sự khác biệt này thông qua phương pháp và cách tiếp cận nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế ngầm.

Tải tài liệu

Blog Attachment
Translate »