[STBI-03-03-2016] Phân tích hành vi lựa chọn phương tiện giao thông của người dân đô thị Việt Nam: Nghiên cứu điển hình Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ

GS.TS Nguyễn Trọng Hoài 

11:00 am, Thứ Năm, 3-3-2016
Hội trường H.001, Khoa Kinh tế UEH

Tóm tắt

Điều chỉnh hành vi sử dụng phương tiện giao thông theo hướng hạn chế phương tiện cá nhân sẽ giảm bớt những tác động tiêu cực đến môi trường. Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn phương tiện giao thông cho mục đích công việc của người dân tại hai đô thị lớn là Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Trong đó điểm nổi bật của nghiên cứu là xem xét ảnh hưởng của các yếu tố thái độ và hành vi liên quan đến môi trường đến việc lựa chọn phương tiện giao thông. Mô hình logit đa lựa chọn được sử dụng để kiểm chứng tác động đến khả năng lựa chọn các loại phương tiện đi bộ, xe đạp và xe máy của các nhóm yếu tố (i) đặc điểm cá nhân, (ii) đặc điểm phương tiện và chuyến đi,  (iii) các yếu tố về thái độ đối với môi trường và (iv) phản ứng với chính sách hạn chế phương tiện cá nhân. Kết quả cho thấy ảnh hưởng của các yếu tố nói trên đến xác suất lựa chọn phương tiện là có ý nghĩa. Quan trọng hơn, các yếu tố thái độ, nhận thức và mức độ sẵn lòng hành động vì môi trường, cũng như yếu tố sự thay đổi phương tiện khi có chính sách hạn chế, ảnh hưởng có ý nghĩa đến sự lựa chọn phương tiện.

Người trình bày

GS. Nguyễn Trọng Hoài hiện là Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM. Các lĩnh vực nghiên cứu và xuất bản của GS. Hoài gồm có tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng trưởng xanh, kinh tế học sức khỏe và các chủ đề khác liên quan đến kinh tế phát triển.

Translate »