[STBI 02-03-2017] Vận dụng thuyết ngũ hành nhu cầu trong việc giải thích hành vi và tạo động cơ thúc đẩy

Người trình bày: TS.Thái Trí Dũng  – Tiến sỹ tâm lý học

Thời gian: 11g00 ngày 2/3/2017

Địa điểm: Hội trường H.001 – Khoa Kinh tế

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Tóm tắt:

Để tạo động lực làm việc cho người lao động, người ta vận dụng rất nhiều lý thuyết về nhu cầu con người: thuyết nhu cầu 5 bậc của Maslow, thuyết 2 nhân tố của Herzberg, thuyết mong đợi của V.Room, thuyết ERG của Alderfer, thuyết công bằng, thuyết Y, thuyết X, thuyết Z… Trong đó học thuyết nhu cầu của A. Maslow là nổi tiếng nhất và là cơ sở cho các học thuyết khác sau này. Tuy nhiên, thuyết Maslow cũng có nhiều hạn chế và chưa phản ánh đúng bản chất nhu cầu của con người và vì thế nó không giúp chúng ta giải thích được một số hành vi phổ biến cũng như không chỉ ra được sự tác động tương hỗ giữa các nhu cầu với nhau. Trong bài trình bày nhỏ này tác giả giới thiệu một lý thuyết khá mới về hệ thống nhu cầu con người, qua đó dùng để giải thích một số hành vi và sử dụng nó để tạo động cơ thúc đẩy người khác- đó là thuyết ngũ hành nhu cầu

Tải slide trình bày

 

Blog Attachment
Translate »