Seminar: Giảng dạy Kinh tế vi mô bằng tiếng Anh

Chủ đề: Một vài kinh nghiệm giảng dạy Các Nguyên lý Kinh tế học Vi mô, đặc biệt khi dùng tiếng Anh

Người trình bày: Nguyễn Thanh Triều, bộ môn Kinh tế học, khoa Kinh tế

Thời gian: 11g00 – Thứ 4, ngày 04 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: B.1003 Khoa Kinh tế – Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10

Bài trình bày: Trieu-Nguyen-Giang-day-vi-mo-tieng-Anh

Blog Attachment
Translate »