Phụ trách chương trình đào tạo

 • Đại học: Lê Thành Nhân
  • Kinh tế học Ứng dụng: Trương Đăng Thụy
  • Kinh tế Nông nghệp: Phùng Thanh Bình
  • Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư: Võ Tất Thắng
  • Quản lý Nguồn nhân lực: Thái Trí Dũng
  • Thẩm định giá: Nguyễn Quỳnh Hoa
  • Bất động sản: Trương Quang Hùng
  • UEH – Victoria Wellington: Nguyễn Hoàng Bảo
  • Quản lý Kinh tế: Trương Quang Hùng
  • Kinh tế phát triển: Võ Tất Thắng
 • Cao học: Phạm Khánh Nam
 • Đội ngũ tư vấn viên Chương trình đào tạo bậc đại học
  • Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Lê Thị Cẩm Thu
  • Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  • Võ Thành Tâm
  • Nguyễn Kim Đức