Khóa bồi dưỡng kinh tế vĩ mô ứng dụng

IMG_7738

Sáng ngày 3/7/2017 tại phòng A210, Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM đã tổ chức buổi khai giảng khóa bồi dưỡng ngắn hạn “Kinh tế Vĩ mô Ứng dụng: Nền tảng cho Phân tích Kinh tế và Nghiên cứu Cơ bản” do thầy Châu Văn Thành – giảng viên bộ môn Kinh tế học – khoa Kinh tế trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 6 ngày, hướng đến mục tiêu trang bị kiến thức cơ bản, cập nhật lý thuyết và hướng dẫn thực hành nhằm chuẩn bị công cụ cần thiết cho các nhà nghiên cứu và giảng dạy kinh tế vĩ mô.

Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị kiến thức, khả năng đọc và phân tích số liệu kinh tế vĩ mô; cập nhật kết quả các nghiên cứu gần nhất về chính sách bình ổn kinh tế bao gồm chính sách tài khóa, tiền tệ và tỷ giá hối đoái; huấn luyện kỹ năng sử dụng tình huống trong phân tích chính sách và nhận định tình hình kinh tế vĩ mô nhằm thực hiện các nghiên cứu ứng dụng; hỗ trợ giảng viên giảng dạy môn kinh tế vĩ mô theo phương pháp tích cực và tương tác bằng tình huống với dữ liệu thực tế.

Khóa học được thiết kế kết hợp giữa thuyết trình lý thuyết hệ thống và thảo luận nhóm với thực hành tình huống trên dữ liệu thực về kinh tế vĩ mô Việt Nam và một số quốc gia khác, bao gồm các chủ đề (1) Hạch toán thu nhập quốc gia (NIA), (2) Cán cân thanh toán (BOP), (3) Cán cân vãng lai thâm hụt – tốt hay xấu? (4) Tỷ giá hối đoái thực – song phương (BRER) và đa phương (MRER), (5) Chính sách Tài khóa và Tiền tệ – Cập nhật, (6) Mô hình Keynes – Hàm ý chính sách. Tham dự khóa học gồm hơn 40 giảng viên, nghiên cứu viên đến từ các khoa và viện thuộc UEH.

Thảo Trang

Translate »