Hội đồng khoa học 2016-2021

 1. Nguyễn Hoàng Bảo, Trưởng khoa, Chủ tịch hội đồng
 2. Phạm Khánh Nam, Phó trưởng khoa
 3. Lê Thành Nhân, Phó trưởng khoa
 4. Trương Đăng Thụy, Trưởng bộ môn Kinh tế học, Phụ trách Chương trình đào tạo Kinh tế học ứng dụng
 5. Thái Trí Dũng, Trưởng bộ môn Quản lý Nguồn nhân lực, Phụ trách Chương trình đào tạo Quản lý Nguồn nhân lục
 6. Nguyễn Quỳnh Hoa, Trưởng bộ môn Thẩm định giá, Phụ trách Chương trình đào tạo Thẩm định giá
 7. Võ Tất Thắng, Trưởng bộ môn Kế hoạch – Đầu tư – Phát triển, Phụ trách Chương trình đào tạo Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư
 8. Nguyễn Hữu Lộc, Bộ môn Kinh tế học
 9. Phùng Thanh Bình, Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên, Phụ trách Chương trình đào tạo Kinh tế & Kinh doanh Nông nghiệp
 10. Trương Quang Hùng, Giảng viên hưu trí UEH
 11. Châu Văn Thành, Bộ môn Kinh tế học
 12. Lương Vinh Quốc Duy, Bộ môn Kế hoạch – Đầu tư – Phát triển
 13. Nguyễn Khánh Duy, Phó trưởng Bộ môn Kế hoạch – Đầu tư – Phát triển
 14. Ngô Hoàng Thảo Trang, Bộ môn Kinh tế học, Thư ký hội đồng
 15. Đặng Đình Thắng, Bộ môn Quản lý Nguồn Nhân lực
Translate »