9 đề tài NCKH SV khoa Kinh tế đạt giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2020

Xin chúc mừng 9 (nhóm) tác giả sinh viên khoa Kinh tế đã đạt giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2020. Tổng cộng có 3 giải A, 2 giải B và 4 giải C.

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA KINH TẾ ĐẠT GIẢI THƯỞNG “NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ UEH NĂM 2020”
STT Giải Tên công trình NCKH Giảng viên hướng dẫn Họ và tên tác giả MSSV Lớp
1 A ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KHOẢN TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI LÊN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Nguyễn Kim Đức Nguyễn Thị Bích Hằng 31161022412 DH42TG001
2 A ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỨC THỜI VÀ DÀI HẠN CỦA HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI KHU VỰC ASEAN Nguyễn Kim Đức Đào Thùy Mỹ Hạnh 31161022639 DH42TG001
3 A TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Nguyễn Thị Hoàng Oanh Tô Thụy Phương Trúc 31171020655 DH43AE001
Nguyễn Thị Tố Nga 31171024425 DH43AE001
Hứa Thoại Ánh 31171020264 DH43AE001
4 B PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP VÀ MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK Lê Thành Nhân Mai Thị Ngọc Thương 31161026202 DH42AE002
5 B BÌNH ỔN VĨ MÔ CHO NỀN KINH TẾ NHỎ VÀ MỞ CỬA – MÔ HÌNH EB-IB VÀ TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM Châu Văn Thành Nguyễn Thị Hồng Ngọc 31161025793 DH42AE002
6 C CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG QUYẾT ĐỊNH CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Phùng Thanh Bình Huỳnh Huyền Trân 31161020779 DH42AE001
7 C NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN Nguyễn Khánh Duy Chu Nguyên Bình 31171022676 DH43NS002
Nguyễn Tú Đình 31171020260 DH43NS002
Nguyễn Trung Nguyên 31171021297 DH43NS002
Lê Thị Phước Nhàn 31171021873 DH43NS002
Nguyễn Hoàng Thanh Hiền 31171020863 DH43NS002
8 C FACTORS AFFECT TO BILATERAL TRADE: GRAVITY MODEL ANALYSIS WITH CASE OF ASEAN Nguyễn Khánh Duy Phan Nhật Quang 31161021867 DH42AE001
9 C CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TỪ BỎ GIỎ HÀNG  TRONG QUY TRÌNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN  TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Ngọc Danh Đinh Trương Tuệ Linh 31181020286 DH44AE001
Trần Nam Phúc 31181025506 DH44AE001
Lê Đức Hiếu 31181020310 DH44AE001
Bùi Hồng Sơn 31181021396 DH44AE001
Võ Hồ Quốc Huy 31181020899 DH44AE001
Translate »