Chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ UEH-EUR

Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Erasmus Rotterdam thông báo tuyển nghiên cứu sinh trong lĩnh vực Kinh tế phát triển. Các nghiên cứu sinh sẽ được miễn học phí và làm việc toàn thời gian trong 4 năm.

Các nghiên cứu sinh sẽ được làm việc thông qua sự liên kết và điều phối giữa Chương trình Việt Nam – Hà Lan (UEH) và nhóm Kinh tế Phát triển thuộc Viện Khoa học Xã hội Quốc tế – ISS, EUR). Ứng viên sẽ thực hiện một luận án trong các lĩnh vực nghiên cứu như được liệt kê dưới đây. Khoảng 15% đến 20% thời gian của họ sẽ được dành cho các hoạt động giảng dạy và hỗ trợ học tập. Bảo vệ luận án sẽ được tổ chức tại ISS, theo thủ tục và tiêu chuẩn của EUR.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại địa chỉ website http://tuyensinh.vnp.edu.vn/phd

Translate »