Bài viết của giảng viên

hoithaoPhần này tổng hợp những bài viết phổ thông, những nhận định, bình luận của các giảng viên khoa Kinh tế Phát triển về các vấn đề kinh tế, xã hội và học thuật khác nhau. Các bài viết này thông thường là bài đăng trên các báo, tạp chí hay những bài đóng góp ý kiến trong các seminar, hội thảo. Nội dung bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả.

 

Phạm Khánh Nam “Cộng đồng có thể đóng góp cho nền kinh tế xanh” (Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam VACNE, 19/06/2012)

Hồ Hoàng Anh “Góp ý giải pháp thúc đẩy giảng viên nghiên cứu khoa học” (Bài viết góp ý cho quy định về hoạt động khoa học và công nghệ đối với giảng viên trường ĐH Kinh tế Tp. HCM, 04/2012)

Trần Tiến Khai “Liên kết dọc trong chuỗi giá trị nông sản: Nhìn từ vụ Bianfishco” (Thời báo Kinh tế Sài gòn, 31/03/2012)

Phạm Khánh Nam “Lợi nhuận vào túi chủ đầu tư” (Người Lao Động, 08/02/2012)

Phạm Khánh Nam “Không ai muốn trả tiền làm sạch không khí” (Tiền phong, 16/01/2012)

Nguyễn Hoài Bảo “Không phải là việc riêng của chính sách tiền tệ” (SGTT: 21/6/2011)

Nguyễn Hoài Bảo Book Review: “Vẫn “loay hoay” với Khát vọng Hóa Rồng” (Vef: 15/6/2011)

Nguyễn Hoài Bảo “Một vài góp ý về nội dung phiếu đánh giá môn học và những vấn đề có liên quan khác”  (Hội thảo Đai học Kinh tế TP. HCM, 2010)

Nguyễn Hoài Bảo “Chữa bệnh bên trong” (Thời báo KTSG, 21/03/2009)

Nguyễn Hoài Bảo “Chính sách bất nhất và hệ quả” (Thời báo KTSG, 2008)

Nguyễn Hoài Bảo “Đầu tư tư nhân: sẽ bị tác động hất ra?” (Thời báo KTSG, 08/06/2008)

Nguyễn Hoài Bảo “Lạm phát kỳ vọng: không nên coi thường” (Thời báo KTSG, 30/05/2008)

Nguyễn Hoài Bảo “Đối phó với lạm phát 2008: một vài biện pháp hợp lý” (Thời báo KTSG, 2008)

Nguyễn Hoài Bảo “Giá dầu không gây khủng hoảng toàn cầu” (SGTT, 30/10/2007)

Phạm Khánh Nam “Sử dụng kinh tế học thí nghiệm trong việc giảng dạy các môn Kinh tế học ứng dụng” (bài viết tham gia hội thảo về phương pháp giảng dạy tại ĐHKT TP. HCM, 8/2005)

Blog Attachment
Translate »