Võ Thành Tâm

Quá trình đào tạo

 • 2009: Cử nhân - Kinh tế Lao động và Quản lý Nguồn nhân lực - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 2014: Thạc sĩ - Chính sách công - Chương trình giảng dạy Kinh tế Fullbright - Tên luận án: Nghiên cứu tác động của di cư lao động đến chất lượng cuộc sống của những người cao tuổi còn ở lại: nghiên cứu tại một số huyện của tỉnh Long An.

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu sinh kế cho lao động nhập cư tại TP.HCM

  2008 - 2009 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên phụ trách tổng quan lý thuyết

 • Nghiên cứu tác động kinh tế xã hội của chính sách cấm lưu hành xe 3 bánh đến đời sống của người dân TP.HCM

  2009 - 2010 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên phụ trách dữ liệu

 • Tư vấn xây dựng chương trình Nông thôn mới tại TP.HCM

  2010 - 2012 | Đề tài cấp Địa phương | Thành viên viết bài

 • Tư vấn xây dựng Đề án nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới tại TP.HCM: huyện Củ Chi và Hóc Môn

  2016 | Đề tài cấp Địa phương | Thành viên phụ trách viết đề án

Translate »