Nguyễn Thị Hồng Thu

Quá trình đào tạo

 • 2008: Cử nhân - Kinh tế Thẩm định giá - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 2015: Thạc sĩ - Kinh tế Phát triển - Chương trình Việt Nam - Hà Lan (VNP)

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Nhận diện và tổng quan các phương pháp trong từng cách tiếp cận thẩm định giá tài sản vô hình.

  2015 - Đề tài cấp trường - Chủ nhiệm đề tài

 • Website quản lý và lưu trữ thông tin giá Bất động sản - Ứng dụng khảo sát giá đất quận 10

  Năm 2012 - Đề tài Cấp trường - Thành viên

 • Xây dựng quy trình và phương pháp thẩm định giá thương hiệu ở Việt Nam - Ứng dụng nghiên cứu tình huống thương hiệu cụ thể thực tế ở Việt Nam.

  Năm 2011 - Đề tài Cấp trường - Thành viên

Translate »