Nguyễn Thị Bích Hồng

Quá trình đào tạo

 • 2004: Cử nhân - Kinh tế Phát triển - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 2007: Thạc sĩ - Kinh tế Phát triển - Chương trình Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP)

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Lược khảo các lý thuyết nghiên cứu liên quan đến bong bóng bất động sản, các chỉ tiêu đo lường bong bóng giá nhà ở: Nghiên cứu tình huống tại thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)

  2015 | Đề tài cấp Trường | Chủ nhiệm đề tài

 • Housing survey demand report. Ho Chi Minh housing demand case

  2013 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên

 • Đánh giá năng lực cạnh tranh các sản phẩm nông sản các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

  2008 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên

 • Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  2005 | Đề tài cấp Tỉnh | Thành viên

Translate »