Nguyễn Lưu Bảo Đoan

Quá trình đào tạo

 • 1998: Cử nhân | Tiếng Anh | Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM
 • 2002: Thạc sĩ | Hành chính công | Indiana University, Hoa Kỳ
 • 2008: Tiến sĩ | Quy hoạch và thiết kế đô thị & vùng | University of Maryland, Hoa Kỳ. Tên đề tài: The Spatial and Social Dimensions of Innovation (Khía cạnh không gian và xã hội của phát kiến sáng tạo khoa học)

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

 • Dự án Sáng tạo bản đồ tiếp cận cho người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh.

  2014 - 2016 | Dự án do Mạng lưới các trường đại học và hội đồng chính sách về phát kiến cho phát triển hòa nhập (UNIID-SEA – Philippines) tài trợ | Chủ nhiệm đề tài

 • Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng hướng đến phát triển bền vững

  2012 - 2015 | Nghiên cứu Nafosted số II4.5-2012.09 | Nghiên cứu viên

 • Nghiên cứu thiết kế môn học liên quan đến sáng tạo khoa học phục vụ phát triển bền vững

  2012 - 2013 | Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế Canada (IDRC) thông qua trường Ateneo School of Government, Manila, Philippines | Chủ nhiệm đề tài

 • Nghiên cứu sử dụng đất công nghiệp Hạt Prince George’s (Maryland, Hoa Kỳ)

  2007 – 2010 | Dự án do tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ tài trợ | Nghiên cứu viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 • Đo lường tác động của thái độ tiêu dùng đến hành vi góp phần tái chế chất thảitrong hộ gia đình: Nghiên cứu tình huống tại Cần Thơ và TP.HCM

  2015 | Vol. 22 No. 2. 2015 124-144 | University of Economics-Ho Chi Minh City’s Journal of Economic Development | Nguyễn Lưu Bảo Đoan và Nguyễn Trọng Hoài

 • Các nhân tố chuyển đổi sử dụng đất ở góc độ quy hoạch vùng.

  2012 | Số 11, 2012: 39-43 | Tạp chí Quy hoạch Đô thị

 • Bằng chứng của ảnh hưởng từ quá trình mở rộng tràn lan thiếu kiểm soát của đô thị lên vốn xã hội

  2010 | Vol. 37 No. 4. 2010: 610 – 627 | Environment

 • Các chương trình cao học ngành phát triển địa ốc ở Hoa Kỳ: Chọn lựa đa dạng dành cho sinh viên

  2010 | Vol.13 No. 1. 2010: 33-53 | Journal of Real Estate Practice and Education | McFarland, M. and Nguyen, D

 • Ảnh hưởng của người nhập cư nước ngoài lên bốn ngành sản xuất có lương thấp trong những năm 1990

  2010 | Vol. 24 No. 2. 2010: 99-109 | Economic Development Quarterly | Howland, M. and Nguyen, D

 • Tác động của quy hoạch mức độ tập trung dân cao lên lượng nhà cao tầng được xây ở vùng ven đô thị thuộc sáu vùng đô thị của Hoa Kỳ

  2010 | Vol.47 No.5. 2010: 437-451 | Urban Studies | Chakraborty, A., Knaap, G., Nguyen, D., and Jung Ho Shin

 • Ảnh hưởng của người nhập cư nước ngoài lên ngành sản xuất máy tính trong những năm 1990

  2009 | Vol. 23 No. 1. 2/2009: 60-70 | Economic Development Quarterly | Howland, M. and Nguyen, D

 • Sử dụng hệ thống đường bộ hành “xanh” ở bang Indiana

  2004 | Vol. 130 Issue 4. 12/2004: 213-18 | Journal of Urban Planning and Developmen | Lindsey, G. and Nguyen, D

Translate »