Lê Trung Cang

Quá trình đào tạo

 • 1986: Cử nhân - Vật giá - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 1995: Thạc sĩ - Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế TPHCM

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Giáo trình Kinh tế Vi mô

  1995 - Thành viên

 • Giáo trình Kinh tế Vi mô

  2013 - Thành viên

 • Tài liệu ôn tập Kinh tế Vi mô

  2014 - Thành viên

 • Sách dịch : Kinh Tế Học Vi Mô(tg: Robert s Pindyck)

  2015 - Thành viên

Translate »