Lê Thành Nhân

Quá trình đào tạo

  • 2002: Cử nhân - Kinh tế - Đại học Kinh tế TPHcM
  • 2009: Thạc sĩ - Kinh tế Phát triển - Chương trình Việt Nam - Hà Lan (VNP)
  • 2013: Thạc sĩ - Kinh tế học - Đại học Missouri – Columbia, Hoa Kỳ
Translate »