Lâm Mạnh Hà

Quá trình đào tạo

 • 1986: Cử nhân - Kế hoạch - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 1997: Thạc sĩ - Kinh tế Tài chính - Đại học Orleans (Pháp)
 • 1998: Thạc sĩ - Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế TPHCM

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Tài liệu học tập “Kinh tế vĩ mô II”

  2015 - 2017 | Đề tài cấp Trường | Chủ biên

 • Dịch sách “Kinh tế học vi mô” của Pindyck, Rubinfeld (Ed.2013)

  2015 | Thành viên

 • Viết sách “Bài tập-Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô”

  Tái bản lần thứ 5-2016 - Thành viên

 • Báo cáo “Tỷ giá hối đoái-Vận dụng trong giảng dạy Kinh tế vĩ mô ở VN”

  2015 | Đề tài cấp Bộ môn

 • Tham gia viết đề cương chương trình tiên tiến “Kinh tế vĩ mô I”

  2014 | Thành viên

Translate »