Huỳnh Văn Thịnh

Quá trình đào tạo

  • 1990: Cử nhân - Kinh tế học - Đại học Tổng hợp TPHCM
  • 1993: Thạc sĩ - Kinh tế học - Cao học Việt Nam
  • 2000: Thạc sĩ - Kinh tế học - Cao học Hà Lan - Sri Lanka
Translate »