Hoàng Văn Việt

Quá trình đào tạo

 • 2004: Cử nhân - Kinh tế Phát triển - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 2007: Thạc sĩ - Quản trị Kinh doanh

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

 • Phân tích năng lực cạnh tranh nông nghiệp Việt Nam

  2016 | Đề tài cấp Trường | Chủ nhiệm

 • Nghiên cứu phát triển thị trường Bưởi Da Xanh tỉnh Bến Tre

  2016 | Đề tài cấp Tỉnh | Chủ nhiệm

 • Nghiên cứu Chuỗi giá trị bưởi Da xanh tỉnh Bến Tre

  2013 | Đề tài cấp Trường | Chủ nhiệm

 • Phân tích chuỗi giá trị dừa tỉnh Bến Tre

  2011 | Đề tài cấp Tỉnh | Thành viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 • Value chain analysis and competitiveness assessment of Da Xanh Pomelo Sector in Ben Tre, Vietnam

  2015 | Asian Social Science

 • Agribusiness cluster and supporting industry for competitiveness

  2014 | UEH Supporting Industry Academic Conference

 • Diversifying export markets for Ben Tre Da Xanh Pomelo sector

  2014 | Journal of Development and Integration

 • Estimate of Financial Benefits from Value Chain of Ben Tre Coconut

  2013 | Journal of Economic Development

Sidebar
Translate »