Hoàng Thị Chỉnh

Quá trình đào tạo

 • 1977: tốt nghiệp đại học ở Liên Xô cũ
 • 1986: thực tập sinh ở Liên Xô cũ và bảo vệ Luận án phó tiến sĩ
 • 2003: Giáo sư

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TIÊU BIỂU

 • Quy hoạch hợp tác xã An Lạc, huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

  1989 | Đề tài cấp cơ sở

 • Đề án chuyển Công ty tài chính cổ phần SEAPRODEX thành Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam

  1993 | Đề tài cấp Bộ

 • Phát triển công nghiệp ở nông thôn của một số nước châu Á

  1994 | Đề tài cấp Cơ sở

 • Giải pháp phát triển nguồn nhân lực và nâng cao trình độ dân trí huyện Ô Môn Tỉnh Cần Thơ

  2000 | Đề tài cấp Nhà nước

 • trình tham gia AFTA đối với 1 số ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

  2001 | Đề tài cấp Thành phố

 • Định hướng phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2010

  2002 | Đề tài cấp bộ

 • Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiêp Cà Mau theo hướng phát triển bền vững

  2005 | Đề tài trọng điểm cấp Bộ

 • Phát triển Thương mại điện tử ở các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

  2008 | Đề tài cấp Bộ

 • Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp để thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc

  2010 | Đề tài cấp Bộ

 • Giải pháp thực hiện hiệu quả cam kết về mở cửa thị trường bán lẻ trên thị trường TPHCM

  2012 | Đề tài cấp Thành phố

 • Cập nhật môi trường kinh doanh năm 2014

  2015 | Đề tài cấp Trường

 • GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÃ BIÊN SOẠN CHÍNH

 • Giáo trình “Kinh tế quốc tế“

  1995 | Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 1998 | Nhà xuất bản Giáo dục 2005 | Nhà xuất bản Thống kê

 • Giáo trình “Kinh tế các nước châu Á – Thái Bình Dương“

  2002 - 2005 - 2010 | Nhà xuất bản Thống kê

 • Giáo trình “Tổ chức xí nghiệp nông nghiệp”

  1990 | Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

 • ”Hiểu để làm ăn thành công với người Mỹ”

  1993 | Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Bài tập Kinh tế quốc tế

  1995 | Nhà Xuất bản TP Hồ Chí Minh 2002 | Nhà Xuất bản Thống kê 2008 | Nhà xuất bản Thống kê

 • Tài liệu tham khảo “Phát triển thủy sản Việt Nam – Những luận cứ và thực tiễn”

  2003 | Nhà xuất bản nông nghiệp

 • BÀI BÁO KHOA HỌC

  Đã có trên 90 bài báo và tham luận được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành và các kỷ yếu hội thảo khoa học như Phát triển kinh tế ; Kinh tế và phát triển, Thuỷ sản, Cộng sản…

 • SỐ NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ HƯỚNG DẪN

 • Kinh tế nông hộ ở Long An trong quá trình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo định hướng xã hội chủ nghĩa

  Nguyễn Tấn Khuyên | Bảo vệ năm 2000

 • Giải pháp phát triển hoạt động quảng cáo ở Việt Nam

  Trần Thị Ngọc Trang | Bảo vệ năm 2001

 • Lợi thế và bất lợi của Việt Nam trong xuất khẩu

  Lê Ngọc Uyển | Bảo vệ năm 2003

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Trà Vinh đến năm 2015

  Trần Tuấn Anh | Bảo vệ năm 2006

 • Phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam đến năm 2020

  Trần Hiệp Thương | Bảo vệ năm 2009

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia đến năm 2020

  Trần Văn Thi | Bảo vệ năm 2011

 • Phát triển chăn nuôi gà công nghiệp theo hướng bền vững tại vùng Đông Nam bộ” đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030

  Vòng Thình Nam | Bảo vệ năm 2015

 • SỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÃ HƯỚNG DẪN

  Đã hướng dẫn thành công khoảng trên 100 học viên chuyên ngành Kinh tế phát triển và Quản trị kinh doanh

 • CÁC LỚP ĐÃ GIẢNG DẠY

  Tham gia giảng dạy các lớp trong Chương trình 1000 giám dốc của Sở khoa học ,Công nghệ và Môi trường TP. HCM , các lớp đào tạo CEO của VCCI với chủ đề Toàn cầu hóa và Hội nhập. các lớp bổ túc kiến thức về TPP, AEC, các FTA thế hệ mới… cho các lớp bồi dưỡng kiến thức kinh tế ở TP . HCM và các tỉnh…

Translate »