Đinh Phi Hổ

Quá trình đào tạo

 • 1984: Cử nhân | Kinh tế nông nghiệp | Đại học Kinh tế TPHCM
 • 1994: Quản trị Kinh doanh | Swiss – AIT - Vietnam
 • 1997: Thạc sĩ | Kinh tế học | Đại học Colombo, Sri Lanka
 • 2002: Tiến sĩ | Kinh tế học | Đại học Colombo, Sri Lanka
 • 2003: Kỹ năng phân tích chính sách | Viện nghiên cứu xã hội Hà Lan, ISS, Hà Lan
 • 2006: Phó giáo sư Kinh tế | Việt Nam

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • SÁCH CHUYÊN KHẢO

 • Kinh tế nông nghiệp: Lý thuyết và thưc tiễn

  2003 | Chủ biên | NXB Thống Kê TPHCM

 • Kinh tế phát triển: Lý thuyết và thực tiễn

  2006 | Chủ biên | NXB Thống kê TP.HCM

 • Ảnh hưởng của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với nền kinh tế Việt Nam

  2007 | Đồng tác giả | NXB Tổng hợp TP.HCM

 • Kinh tế Việt Nam: Hội nhập – phát triển – Bền vững

  2007 | Đồng tác giả | NXB Thông Tấn

 • Kinh tế học Nông nghiệp Bền vững

  2008 | Chủ biên | NXB Phương Đông

 • Nguyên lý kinh tế Vi mô

  2009 | Chủ biên | NXB Phương Đông

 • Phương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh tế phát triển và Nông nghiệp

  2012 | Chủ biên | NXB Phương Đông

 • Kinh tế vi mô: căn bản và nâng cao

  2013 | Chủ biên | NXB Tài chính

 • Kinh tế vi mô: căn bản và nâng cao – Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập

  2013 | Chủ biên | NXB Tài chính

 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn Thạc sĩ

  2014 | Chủ biên | NXB Phương Đông

 • Kinh tế phát triển: Căn bản

  2015 | Chủ biên | NXB Kinh tế TP.HCM

 • BÀI BÁO KHOA HỌC

  Có 60 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và trong các Kỷ yếu hội thảo khoa học. Trong đó có: 38 bài bằng tiếng Việt 29 bài đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành (Phát triển kinh tế; Kinh tế và Phát triển; Tạp chí Cộng Sản; Quản lý kinh tế; Nghiên cứu kinh tế) 9 bài đăng trong Kỷ yếu hội thảo khoa học. 22 bài bằng tiếng Anh, trong đó có 3 bài đăng trên các tạp chí quốc tế (Savings and Development; Indial Journal of Agricultural Economics; Asia Pacific Management Review).

 • What makes formal rural financial institutions successful in Vietnam?

  2001 | Italy: Savings and Development | Quarterly Review – No.4

 • Who have more access to cheap credit in Vietnam?

  2002 | Indial journal of agricultural economics | No. 57

 • The rural credit markets: The role of rural financial institutions in a process of economic development: Arguments and policy implications

  2000 | Vietnam: Economic Development Reviews | 124 (February): 24-5

 • Microcredit to reduce poverty in HCMC: Efficiency and Policy Suggestion

  July, 2009 | Economic Development Review | Number 179

 • Credit to the Poor in Rural Areas: Theory, Practice, and Some Problems

  2001 | Presentation on the Workshop: MicroFinance (November 1, 2001) | Center for Poverty Reduction and Social Development, University of Social Science and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City.

 • Mô hình định lượng đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng: Ứng dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại

  2009 | Tạp chí Quản lý kinh tế (Bộ kế hoạch Đầu tư) | Số 26, tháng 5 6 Năm 2009.

 • Tác động tín dụng chính thức đến thu nhập của nông hộ ở VN

  2015 | Phát triển kinh tế | Quyển 26, Số 2

 • Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến trình độ phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống

  2014 | Phát triển Kinh tế | Số 282

 • Yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng của nhà đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp: Mô hình định lượng và gợi ý chính sách

  2011 | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế | Số 5(396)

 • Tác động của yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam đến đạo đức nghề nghiệp trong các doanh nghiệp

  2011 | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế | Số 5(396)

Translate »