Giffen good

Hàng hóa Giffen: một hàng hóa mà giá tăng làm tăng lượng cầu

« Back to Glossary Index
Translate »