Discount rate

Suất chiết khấu: lãi suất tính trên các khoản cho vay từ ngân hàng trung ương

« Back to Glossary Index
Translate »